Bent u zelf niet in staat om naar de balie van het Klantcontactpunt te komen, dan kunt u een ander machtigen dit voor u te doen.

Let op

U kunt niet iemand machtigen voor het aanvragen en afhalen van reisdocumenten, rijbewijzen en het legaliseren van handtekeningen!

Omschrijving

Een machtiging is een verklaring waarbij iemand een ander de bevoegdheid geeft om namens diegene bepaalde (rechts)handelingen uit te voeren.

Door middel van het hieronder opgenomen machtigingsformulier kunt u iemand anders machtigen om onderstaande producten aan te vragen:

  • een uittreksel/afschrift van de basisregistratie personen (BRP)
  • een uittreksel/afschrift uit het geboorteregister
  • een uittreksel/afschrift uit het register van huwelijken/echtscheidingen/partnerschapsregistratie
  • een uittreksel/afschrift uit het register van overlijden
  • een bewijs van Nederlanderschap
  • een verklaring omtrent het gedrag
  • een bewijs van in leven zijn (niet internationaal)

Aanpak

U kunt het machtigingsformulier uitprinten en invullen. Het ingevulde formulier dient te worden ondertekend door degene die de machtiging verleent en de gemachtigde.

De gemachtigde dient het formulier en de verplichte kopieën van de legitimatiebewijzen mee te nemen naar het gemeentehuis.