Samenvatting

Iedere dag gaan kinderen naar school: te voet, met de fiets, met de bus of met de auto. Wanneer de school te ver weg is, kan een kind onder bepaalde voorwaarden gebruik maken van het leerlingenvervoer. De gemeente Goeree-Overflakkee gaat zorgvuldig om met het vervoer van kinderen met een handicap of beperking van en naar regulier of speciaal, basis- of voortgezet onderwijs. Dit geldt ook voor het bezoeken van een school die past bij de levens- of geloofsovertuiging van de ouders.

Voorop staan maatwerk en kwaliteit. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de deskundigheid van de scholen. Een en ander is vastgelegd in de Verordening leerlingenvervoer Goeree-Overflakkee 2015 en de beleidsregels leerlingenvervoer Goeree-Overflakkee. Het uitgangspunt van de verordening en de beleidsregels is bekostiging van de kosten van openbaar vervoer, mits de leerling in staat is daarvan gebruik te maken. Voor reizen naar het voortgezet (speciaal) onderwijs geldt dat een leerling niet in aanmerking komt voor leerlingenvervoer wanneer deze zelfstandig met openbaar vervoer kan reizen. Mogelijk komt u in de toekomst niet meer voor leerlingenvervoer in aanmerking.

Online aanvragen

Als u denkt dat u in aanmerking komt voor een vergoeding dient u een digitaal verzoek in bij de gemeente. Let op: u hebt voor het digitaal aanvragen van leerlingen- of stagevervoer uw DigiD inloggegevens nodig.

Voor u begint met de aanvraag voor leerlingenvervoer is het handig om de volgende informatie (liefst digitaal) beschikbaar te hebben:

  • het burgerservicenummer van uzelf en de leerling waarvoor u leerlingenvervoer wilt aanvragen
  • de adres- en contactgegevens van de school
  • het schoolrooster (alleen wanneer de leerling een afwijkend lesrooster heeft)
  • een inschrijvingsbewijs of bevestiging van toelating van de school
  • een vervoersverklaring voor de leerling die op 1 augustus van het schooljaar 9 jaar of ouder is, waaruit blijkt dat de leerling niet zelfstandig kan reizen. Deze verklaring mag niet ouder zijn dan 3 maanden en moet zijn afgegeven door een 'behandelaar' die niet de huisarts. Ook de directeur van de school, het schoolmaatschappelijk werk of het Samenwerkingsverband Goeree-Overflakkee mag deze verklaring afgeven. De formulieren hiervoor kunt u hieronder downloaden
  • een (nieuwe) verklaring van niet kunnen begeleiden door ouders/verzorgers (indien van toepassing)
  • verklaringen van dichterbij gelegen scholen van gelijke richting (verplicht, indien van toepassing)
  • IB-60 verklaringen 2019 (schooljaar 2021-2022) of 2020 (schooljaar 2022-2023) (indien van toepassing)
  • een beschikking Wet op de Studiefinanciering (indien van toepassing)

Leerlingenvervoer schooljaar 2021-2022

Leerlingenvervoer 2021-2022 aanvragen

Stagevervoer 2021-2022 aanvragen

Leerlingenvervoer schooljaar 2022-2023

Leerlingenvervoer 2022-2023 aanvragen

Wijzigingen tijdens schooljaar

Wijzigt er iets tijdens het schooljaar (andere school, ander vervoer, bankrekeningnummer of iets dergelijks)? Dan kunt u dat online doorgeven door middel van het hieronder opgenomen formulier.

Wijziging leerlingenvervoer doorgeven

Hoe lang duurt het?

U krijgt binnen 8 weken bericht van de gemeente of u leerlingenvervoer krijgt.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Extra informatie

Maatwerk met De Reiskoffer

In Nederland verwachten we van mensen dat ze steeds meer zelf kunnen. Dat lijkt vervelend, maar heeft ook mooie kanten. Als je, bijvoorbeeld, zelf zonder hulp kunt reizen, dan wordt je wereld ineens een stuk groter! En je bent niet meer afhankelijk van anderen om je te ondersteunen.

Zelfstandig reizen doe je niet van de ene op de andere dag. Daar is tijd, begeleiding en ondersteuning voor nodig. Voor de één wat meer dan voor de ander. Maatwerk dus.

De Reiskoffer biedt dat maatwerk. In De Reiskoffer zijn verschillende reis-ondersteunende producten opgenomen. Als je zelfstandig wilt gaan reizen, dan krijg je advies welk product het beste bij jouw situatie past. Zoals gezegd: maatwerk dus. In deze folder (zie documenten) wordt uitgelegd welke producten er in De Reiskoffer zitten en welke ondersteuning ze bieden.