Landbouwvisie Goeree-Overflakkee overhandigd aan provincie Zuid-Holland

Op maandag 1 juli namen gedeputeerden van de provincie Zuid-Holland Jeannette Baljeu (VVD) en Frank Rijkaart (BBB) en gebiedsmanager Zuid-Hollandse Delta Gina Looijenga de landbouwvisie van Goeree-Overflakkee in ontvangst. De bijeenkomst vond plaats in het provinciehuis in Den Haag. Marlou Slootman en Marius-Hans Troost overhandigden de visie, als vertegenwoordigers van de agrarische sector Goeree-Overflakkee.

De landbouwvisie is het resultaat van maandenlang intensief werk door de werkgroep Landbouw, bestaande uit 25 vertegenwoordigers uit de agrarische sector van Goeree-Overflakkee. De werkgroep kreeg begeleiding van adviseur Paul Rijken. De visie speelt concreet in op de uitdagingen die er zijn op het gebied van water, natuur, stikstof, bodem en klimaat. De visie is van groot belang voor het Zuid-Hollands Programma Landelijk Gebied (ZHPLG) en dient als vertrekpunt voor gesprekken hierover met diverse stakeholders, waaronder het waterschap en natuurorganisaties.

Een breed gedragen landbouwvisie

Marius-Hans Troost van de werkgroep Landbouw: “Deze visie is breed gedragen onder de agrarisch ondernemers op Goeree-Overflakkee. Onze sector kent veel verschillende soorten bedrijven en ondernemers. Om dan te komen tot één visie waarin alle kanten van de sector terugkomen, dat is echt heel bijzonder! Er gebeurt op ons eiland al heel veel op het gebied van duurzaamheid en innovatie. Dat hebben we nu ook duidelijk op papier gezet. De visie helpt ons om de doorontwikkeling van de sector verder uit te rollen over het eiland.”

Trots op de agrarische sector

Wethouder Landbouw en Visserij Henk van Putten is trots op de landbouwsector van Goeree-Overflakkee. “Onze agrarische ondernemers verdienen ontzettend veel respect en waardering; ze zijn cruciaal voor onze gemeenschap. Met elkaar maakten ze deze sterke landbouwvisie, dat is van belang voor een helder toekomstperspectief. De visie staat ook symbool voor de uitstekende samenwerking op Goeree-Overflakkee en de indrukwekkende innovatiekracht van onze agrarische ondernemers.