Koninklijke onderscheiding (lintje) aanvragen

Mensen die zich op een bijzondere of uitzonderlijke wijze inzetten voor de samenleving kunnen een Koninklijke onderscheiding krijgen. Kent u iemand die een Koninklijke onderscheiding verdient? En is dat een inwoner van Goeree-Overflakkee? Dan helpt de afdeling Kabinetszaken van de gemeente u graag bij uw aanvraag. 

Omschrijving

Op de website Kanselarij der Nederlandse Orden staat alle informatie over Koninklijke onderscheidingen. Er staat ook hoe u voor iemand een Koninklijke onderscheiding kunt aanvragen. Deze informatie staat onder 'Voordragen'. U vult als eerste daar een formulier in. Dat komt rechtstreeks bij de gemeente terecht. 

Voorwaarden

De meeste Koninklijke onderscheidingen worden uitgereikt tijdens 'lintjesregen'. Dat is de laatste werkdag voor de verjaardag van Zijne Majesteit de Koning. De Koning is 27 april jarig. 

 • Wilt u iemand voordragen voor de lintjesregen van het volgende jaar? Dan moet u de aanvraag uiterlijk vóór 1 juli van dit jaar compleet indienen.

Het is ook mogelijk dat op een ander moment de onderscheiding uitgereikt wordt. Bijvoorbeeld bij een jubileum of een afscheid.

 • Wilt u dat? Dien dan de volledige aanvraag uiterlijk 6 maanden vóór de gewenste uitreikingsdatum compleet in.

Aanpak

 • U begint met het invullen van een kort online formulier Dat doet u op de website van de Kanselarij der Nederlandse Orden.
 • Dat formulier gaat naar de woongemeente van de persoon die u voordraagt.
 • De adviseur kabinetszaken bekijkt het verzoek als eerste. Zij beoordeelt of er voldoende aanleiding is om over te gaan tot de voordracht.
 • U krijgt per e-mail een link naar het complete digitale voorstelformulier.
 • U vult het digitale voorstelformulier zo volledig mogelijk in. 
 • U voegt brieven toe van mensen die de (vrijwillige) activiteiten ondersteunen. Dat is bij voorkeur vanuit de organisatie(s) waarvoor de kandidaat actief was/is. En op officieel briefpapier. Andere ondersteunende bijlagen zijn ook mogelijk.
 • De gemeente stelt u na verzending van het formulier waarschijnlijk nog aanvullende vragen. 
 • Is de aanvraag compleet? Dan volgt achter de schermen een uitgebreide advies- en besluitprocedure

Contact opnemen

Vragen of wilt u uw aanvraag met de adviseur kabinetszaken Sandra Bouwer doornemen? Dat kan via e-mailadres kabinetszaken@goeree-overflakkee.nl U kunt ook bellen naar telefoonnummer 14 0187 en naar de afdeling Kabinetszaken of Sandra Bouwer vragen. 

AVG

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.