Gemeente Goeree-Overflakkee wil dat álle kinderen mee kunnen doen. En dat alle kinderen lekker kunnen sporten en zonder zorgen naar school gaan. Ook kinderen uit een gezin waar niet zoveel geld is. De gemeente helpt deze kinderen met het Kindpakket Goeree-Overflakkee. Het Kindpakket Goeree-Overflakkee is een verzameling van regelingen waarmee de gemeente Goeree-Overflakkee samen met lokale bedrijven, culturele instellingen, scholen en (sport)verenigingen ervoor zorgt dat alle kinderen dezelfde kansen krijgen.

Nog geen gebruiker van het Kindpakket? Ouders kunnen het Kindpakket voor hun kind(eren) aanvragen. U kunt een aanvraag doen onder ‘Aanpak’.  

Omschrijving

Het Kindpakket is er voor alle kinderen (0 tot en met 17 jaar) die wonen op Goeree-Overflakkee, naar de basisschool of de middelbare school gaan, waarvan de ouders/verzorgers een inkomen hebben tot 125% van de bijstandsnorm en geen of weinig eigen vermogen.

Inkomensnorm
Bekijk onderstaande tabel om te zien of uw netto maandinkomen inclusief vakantiegeld binnen de norm valt die voor uw huishouden telt. 

Inkomensnormen per 1 januari 2024

Personen van 18 tot 21 jaar met kinderen

 • Alleenstaand € 396,18
 • Gehuwd of samenwonend beiden jonger dan 21 jaar € 1.250,86
 • Gehuwd of samenwonend één persoon 21 jaar of ouder € 2.000,96

Personen tussen 21 jaar en pensioen

 • Alleenstaande ouder/verzorger € 1.604,79
 • Gehuwd of samenwonend beiden jonger dan pensioen € 2.292,55

Pensioengerechtigden

 • Alleenstaande ouder/verzorger € 1.782,20
 • Gehuwd of samenwonend € 2.415,40

Ouders/verzorgers van de kinderen uit de doelgroep kunnen producten, diensten of activiteiten bestellen op de website van het Kindpakket, zoals bijvoorbeeld op voetbal gaan of zwemlessen volgen. Of spullen zoals een schooltas, fiets of nieuwe kleren. Het aanbod van het Kindpakket wordt in natura aangeboden (dit betekent dat u geen geld krijgt, maar tegoedbonnen) en is voor elke leeftijd anders.

Wat zit er in het Kindpakket?

Het Kindpakket bestaat standaard uit de regelingen:

 • Kledingpakket
 • Sport en cultuur
 • Educatie en maatschappelijke activiteiten
 • Leuke dingen en acties

Daarnaast zijn er extra regelingen. Deze vraagt u apart aan:

 • Digitale leermiddelen
 • Schoolreisjes en schoolactiviteiten
 • Regeling fiets
 • Reiskosten openbaar vervoer
 • Zwemtraject A

U vindt meer informatie over de regelingen op de website van het Kindpakket.

De verjaardagsbox valt niet in het Kindpakket, maar kan rechtstreeks worden aangevraagd via Stichting Jarige Job. Deze moet u uiterlijk 6 weken van tevoren aanvragen.

Naar mijn Kindpakket

Aanpak

Nog geen gebruiker van het Kindpakket? Of een extra regeling aanvragen? Ouders kunnen dit voor hun kind(eren) aanvragen.  

U heeft nodig voor uw aanvraag:

 • (digitale) kopie ID-bewijs, paspoort of verblijfsdocument;
 • (digitale) bewijsstukken van inkomen en vermogen, zoals loonstroken
 • Voor een aantal regelingen vraagt de gemeente ook om een inschrijvingsverklaring van de middelbare school.

Termijn

Hoelang duurt het voordat ik weet of ik in aanmerking kom voor het Kindpakket?

Nadat u een aanvraag heeft ingediend krijgt u binnen 8 weken een brief van de gemeente met daarin een besluit. Soms kan dit langer duren wanneer bijvoorbeeld meer onderzoek nodig is of er informatie ontbreekt. Om uw aanvraag zo spoedig mogelijk te kunnen verwerken is het belangrijk dat deze volledig is ingevuld.

Contact opnemen

Heeft u een vraag of opmerking over het Kindpakket? Vul het contactformulier zo volledig mogelijk in. Dan neemt team Passend Werk en Inkomen van de gemeente contact met u op.

AVG

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.