Kinderopvangtoeslag is een (gedeeltelijke) vergoeding in de kosten van kinderopvang. Bijvoorbeeld als uw kinderen naar een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, voor- en buitenschoolse opvang (VSO en BSO) of gastouder gaan.

Omschrijving

U kunt de toeslag aanvragen als:

 • u en uw partner overdag werken
 • u een opleiding volgt
 • u een uitkering krijgt en en reïntegratietraject volgt

Hoeveel toeslag u krijgt, hangt af van de hoogte van uw inkomen, het aantal kinderen en de soort opvang. Bij de Belastingdienst kunt u zelf een proefberekening(externe link) maken om te zien hoeveel kinderopvangtoeslag u kunt krijgen.

Voorwaarden

U kunt de toeslag krijgen voor de volgende soorten kinderopvang:

 • Dagopvang in een crèche of kinderdagverblijf.
 • Voor- en buitenschoolse opvang van kinderen van 4 tot 12 jaar.
 • Gastouderopvang. U kunt alleen toeslag krijgen voor een gastouder die is aangemeld bij een geregistreerd gastouderbureau.
 • Ouderparticipatiecrèches waarbij een groep ouders om de beurt hun eigen kinderen opvangt.
 • Eigen oppas. De oppas is geregistreerd als gastouder en u betaalt de oppas wit. U kunt dit regelen via een gastouderbureau.
 • Peuteropvang van kinderen van 2,5 tot 4 jaar.

Aanpak

U kunt de kinderopvangtoeslag aanvragen via Mijn Toeslagen(externe link). Hiervoor hebt u een DigiD inlogcode nodig. U kunt het aanvraagformulier ook aanvragen bij de Belastingdienst.

Onderstaande documenten worden gevraagd:

 • Bewijzen van uw inkomen en dat van uw partner
 • Kostenopgave van de kinderopvangorganisatie
 • Als u schulden hebt, voegt u documenten toe die dit aantonen

Termijn

U krijgt binnen 8 weken bericht of u kinderopvangtoeslag krijgt.

Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met de beslissing, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

AVG

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.