In geval van een crisissituatie kunt u contact opnemen met het Crisisinterventieteam van Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond of met de Acute dienst van de Geestelijke Gezondheidszorg.

Als er sprake is van acuut (levens)gevaar of ernstige overlast neemt u contact op met 112.

Omschrijving

Crisisinterventieteam

Er is acuut hulp nodig. Bijvoorbeeld omdat er sprake is van ernstige mishandeling of verwaarlozing van kinderen. Enkele voorbeelden: kinderen die niet meer naar huis durven, ernstig uit de hand lopende thuissituatie waarbij kinderen betrokken zijn, kinderen die weggelopen zijn van huis, eer gerelateerde problematiek of ouders die door de politie opgepakt zijn en waarvan de kinderen alleen thuis achterblijven.

Contact

U kunt contact opnemen met Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond, het Crisisinterventieteam (CIT). Bereikbaar 24 uur per dag via telefoonnummer 010 - 233 00 00.

Acute Dienst GGz

Er is sprake van acute psychische of psychiatrische nood. Acuut wil zeggen dat iemand direct, maar in ieder geval binnen 24 uur, hulp moet krijgen. De crisis kan zijn ontstaan ten gevolge van een psychiatrische ziekte (bijvoorbeeld een psychose of depressie) of door ernstige psychosociale problemen (bijvoorbeeld als gevolg van scheiding of mishandeling).

Contact opnemen

Als u de acute dienst nodig heeft, kunt u contact opnemen met uw (huis)arts, psycholoog, psychiater of psychotherapeut. Zij kunnen de acute dienst inschakelen. Ook de politie, GGD en overige crisisdiensten kunnen de acute dienst inschakelen.

Buiten kantoortijden kunt u contact opnemen met de huisartsenpost 0187 - 48 04 47. Zij kunnen de Acute Dienst GGz inschakelen.