Jeugdgezondheidszorg: Jeugdhulp, geestelijke gezondheidszorg (ggz)

Jeugd-ggz is geestelijke gezondheidszorg voor kinderen tot 18 jaar. Het gaat om kinderen die psychische problemen hebben waardoor ze zich minder goed kunnen ontwikkelen. Bijvoorbeeld door autisme, ADHD, dyslexie, verslaving of depressie. Jeugd-ggz is erop gericht de psychische problemen te verhelpen of te voorkomen dat ze erger worden.

Omschrijving

De instellingen voor GGZ kunnen behandelingen thuis aanbieden of op locatie, bijvoorbeeld op een school. Soms gebeurt dat ook in een kliniek. Bijvoorbeeld door uw kind overdag een behandeling te laten volgen in de kliniek. Of door uw kind een bepaalde tijd op te nemen in de kliniek. In overleg met het TJG kunt u uw kind ook een cursus laten volgen. Dat is vooral geschikt voor kinderen met lichte psychische problemen. Alle kosten voor de jeugd-ggz (tot 18 jaar) worden door de gemeente betaald.

De gemeente kan u ook een persoonsgebonden budget geven. U kunt de hulp voor uw kind dan zelf inkopen bij de instelling van uw keuze. 

Aanpak

Hebt u een kind dat jeugd-ggz nodig heeft? Dan meldt u dit bij de gemeente. De professionals van het Team Jeugd en Gezin (TJG) van de gemeente bekijken samen met u welke hulp uw kind kan krijgen. In bepaalde gevallen moet u eerst een aanvraag doen om de hulp te krijgen.

  • U meldt bij de gemeente dat hulp nodig is bij de psychische problemen van uw kind.
  • U geeft de professional van het TJG alle gegevens die nodig zijn om te bepalen welke hulp uw kind krijgt.
  • U voert een gesprek met de gemeente en deskundigen over de situatie van uw kind.
  • U geeft aan waar u hulp bij nodig hebt.

Enkele dagen na het gesprek krijgt u hier een verslag van. Hierin staat of u hulp kunt krijgen en zo ja, welke. Het kan zijn dat u voor de hulp eerst een aanvraag moet doen. U krijgt hiervoor een formulier van de gemeente.

Termijn

Algemene hulp kunt u meestal meteen krijgen. Als u een aanvraag voor jeugd-ggz gedaan hebt, dan ontvangt u zo snel mogelijk bericht of u de hulp krijgt. Dit duurt nooit langer dan 8 weken.