• Hbo-niveau
 • 36 uur per week
 • Schaal 11 (maximaal € 5.997,-) bij een volledig dienstverband (36 uur)
 • Team Leefbaarheid en Wijk
 • Geen sluitingstermijn 

Het team Leefbaarheid en Wijk is een divers team, van 30 professionals, met een teamopbouw van jong talent tot ervaren medewerkers. Wij zijn een hecht team, houden van een barbecue of informele samenkomsten en vinden het vanzelfsprekend dat we elkaar helpen en stimuleren binnen onze projecten en beheer. Vanuit de vakgebieden wegen, riolering, spelen, groen, civieltechnische kunstwerken en water werken we allemaal aan de vastgestelde doelstellingen op het gebied van beheer, reiniging en onderhoud van de openbare ruimte. Wij weten als geen ander dat de leefomgeving een belangrijk onderdeel is van ons eiland. Iedereen die op Goeree-Overflakkee komt, krijgt bewust of onbewust een bepaalde indruk van de openbare ruimte. Het is aan ons om te zorgen dat dit een onvergetelijke indruk is. Ons werk is complex, uitdagend en resultaatgericht.

Wat ga je doen?

Als projectleider geef jij op een professionele en projectmatige manier sturing aan projecten binnen jouw portefeuille:

 • Je bent verantwoordelijk voor het organiseren en aansturen van projecten binnen de openbare ruimte en weet deze doelgericht en efficiënt te realiseren volgens de GROTICK-methode. Vanaf het moment dat de plannen op tafel komen tot aan de oplevering ben jij betrokken. Ook draag jij je steentje bij, bij de doorontwikkeling van het taakveld en team vanuit je werkervaring. 
 • Je draagt zorg voor het mede opstellen van een projectplan en stemt alle deelactiviteiten en inzet van mensen en middelen af. 
 • Je opereert in een complex speelveld van overheden, maatschappelijke organisaties en private partijen en bent zowel intern als extern gericht. 
 • Je weet verbindend te onderhandelen met verschillende partners met verschillende belangen. 
 • Je onderkent het belang van communicatie en participatie zowel richting bestuur als richting inwoners en participanten. 

Projecten die jij als projectleider onder je hoede krijgt hebben betrekking op ruimtelijke ontwikkeling, reconstructies en groot onderhoud binnen de leefomgeving. Projecten in de leefomgeving worden steeds complexer door de verschillende opgaven en vraagstukken die samenkomen in de projecten. Denk daarbij aan leefbaarheid, maatschappelijke opgave, mobiliteit, duurzaamheid, klimaat en de energietransitie. Als projectleider ben je gewend om integraal te werken en draag jij zorg voor de advisering en het tijdig rapporteren aan de teamleider, opdrachtgever, directie en college. Je werkt nauw samen met interne opdrachtgevers, rapporteert aan hen en adviseert binnen de projectscope.  

Hoe is het om bij de gemeente Goeree-Overflakkee te werken?

Je werkt in een organisatie met korte lijnen. We weten elkaar te vinden en we helpen elkaar. In onze organisatie is ruimte om jezelf te ontwikkelen. Als professional en als mens. Wij vinden balans tussen werk en privé belangrijk. Daarom heb je in veel functies de mogelijkheid om werk en privé op elkaar af te stemmen. Op kantoor ontmoet je collega’s en zoek je actief de verbinding. Thuis kun je in alle rust werken. En heb je de ruimte om tussendoor een boodschap te doen of te sporten. 

Wij dragen bij aan jouw vitaliteit. Dit doen wij door je onder andere te voorzien in een Arbo verantwoorde thuiswerkplek, inclusief laptop en telefoon. Wij vertrouwen erop dat je jouw werk goed afrondt. Je houdt hierbij rekening met onze inwoners, samenwerkingspartners, bestuur en/of collega’s. Daar hoeven wij geen werktijden voor af te stemmen. Dat kun jij prima zelf! Bij ons kan iedereen zichzelf zijn. Waar mensen met een verschillende achtergrond samenwerken, ontstaan nieuwe inzichten. Vanuit die gedachte is iedere medewerker welkom.

Wat vragen wij?

 • Je hebt een afgeronde opleiding op Hbo-niveau;
 • Je hebt aantoonbare kennis en ervaring met projectmanagement en verschillende contractvormen binnen het vakgebied van de Civiele Techniek;
 • Je hebt minimaal 3 jaar recente werkervaring in een soortgelijke functie op strategisch niveau in een politiek-bestuurlijke omgeving;
 • Je bent overtuigend en je adviseert graag en goed. Daarnaast ben je accuraat, proactief en resultaatgericht;
 • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden en je bent in staat om zowel zelfstandig als in teamverband goed te functioneren;
 • Je hebt een goed ontwikkelde politieke antenne en ervaring met inwonersparticipatie.
 • Je herkent je in de visie en missie van onze organisatie en hoe wij er voor onze inwoners willen zijn. 

Wat bieden wij?

Je kunt zowel in loondienst als op ZZP-basis aan de slag.

Inhuur: 

 • Inhuurtarief bedraagt maximaal € 110,- per uur, afhankelijk van ervaring en inzet. 
 • Bij inhuur als ZZP-er via een detacheringsbureau geldt een maximale inhuurperiode van 18 maanden. Daarna zal, indien wenselijk, de zzp-er rechtstreeks worden ingehuurd door de gemeente. 
 • Op deze uitvraag geldt onze algemene voorwaarden welke te downloaden zijn via de website van de gemeente. 

Loondienst:

 • De functie is gewaardeerd in schaal 11. Dit betekent maximaal € 5.997,- per maand bij een volledig dienstverband (36 uur per week). Inschaling is afhankelijk van opleiding en ervaring, daarbij kan een aanloopschaal van toepassing zijn.
 • Naast salaris krijg je iedere maand een Individueel Keuzebudget (IKB) van 17,05%. Dit kan je gebruiken voor extra inkomen, meer vakantiedagen, een opleiding en/of je vakbondscontributie.
 • Wij vergoeden € 0,23 per kilometer met een maximum van 70 kilometer enkele reis. Je krijgt bij ons een thuiswerk- en internetvergoeding van € 3,- netto per dag voor de dagen dat je niet op kantoor werkt.
 • Je krijgt 27 vakantiedagen op basis van een fulltime (36 uur) dienstverband. 
 • Werken bij een organisatie waar medewerkers zich gelukkig voelen. In het recent gehouden geluksonderzoek geven de medewerkers een score van 7.3 voor werkgeluk.
 • Je bent verzekerd van je pensioen tegen een zo’n laag mogelijke premie bij pensioenfonds ABP. De beleggingen van dit pensioenfonds dragen bij aan een duurzame wereld.
 • Je kunt met korting een zorgverzekering afsluiten bij CZ, IZA of Menzis. Daarnaast ontvang je jaarlijks een tegemoetkoming in de kosten van de zorgverzekering. Ook als je niet deelneemt aan onze collectieve verzekering.

Meer informatie

Wil je meer informatie en/of van gedachten wisselen over de inhoud van deze functie? Neem dan contact op met Macro Krijgsman, teamleider Leefbaarheid en Wijk. Voor vragen over de procedure kan je terecht bij Jordi Lievense, Beleidsadviseur HRM. 
Beide zijn bereikbaar op telefoonnummer 14 0187.

Solliciteren

Spreekt deze functie je aan en voldoet je profiel aan de eisen? Wil jij onze organisatie nog beter maken? Geweldig, dan zijn wij op zoek naar jou en nodigen wij je van harte uit om te reageren! Mail je schriftelijke motivatie, in combinatie met een actueel CV, naar: personeelszaken@ggo.nl

Voor deze vacature geldt geen sluitingstermijn

Een antecedentenonderzoek kan onderdeel uitmaken van deze procedure.
Acquisitie naar aanleiding van deze procedure stellen we niet op prijs.