Wat kunnen uw bedrijf en onze kandidaten voor elkaar betekenen? Er zijn verschillende mogelijkheden om samen te werken.

Wat kunt u als werkgever betekenen voor onze kandidaten?

U kunt:

 • een werkervaringsplaats met behoud van uitkering aanbieden;
 • een proefplaatsing als opstap naar een arbeidscontract aanbieden;
 • een detacheringsovereenkomst afsluiten met de gemeente als werkgever of
 • een tijdelijk arbeidscontract aanbieden. 

Wij kunnen u steunen/adviseren bij uw Social Return on Investment (SROI-)verplichting. Ook is er een mogelijkheid uw werk aan ons uit te besteden.

Afhankelijk van de aanstelling en de omstandigheden van de kandidaat zijn er ook financiële regelingen mogelijk. Nieuwsgierig? Neem contact met ons op! Onze accountbeheerders lichten alle mogelijkheden graag in een persoonlijk gesprek toe.

U bereikt onze accountbeheerders van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur op telefoonnummer 14 0187, optie 1 of vul het contactformulier in.

Contactformulier Webego

Samen werken werkt!

Iedereen verdient een plaats op de arbeidsmarkt. Samen creëren we kansen!

Wie zijn wij?

Webego is het mens-ontwikkelbedrijf van de gemeente Goeree-Overflakkee. Wij geven uitvoering aan de Participatiewet en maken onderdeel uit van team Passend Werk en Inkomen. Vanuit het mens-ontwikkelbedrijf leren en werken mensen die (nog) niet in staat zijn om het wettelijk minimumloon te verdienen. Dit kunnen jongeren zijn die graag willen starten op de arbeidsmarkt, maar bij wie het niet zelfstandig lukt om aan het werk te komen of te blijven. Daarnaast bieden we ook oudere mensen de nodige om- of bijscholing aan. Ook zijn we er voor statushouders die een nieuw bestaan in Nederland opbouwen. Voor sommige mensen is de reguliere arbeidsmarkt een stap te ver. Voor hen biedt Webego beschutte en beschermde werkplekken. 

Participatiewet

De Participatiewet is voor iedereen die kan werken op de arbeidsmarkt, maar hier een steuntje in de rug bij nodig heeft. In deze wet heeft de landelijke overheid geregeld hoe de gemeenten in de praktijk steun bieden, wat daarvoor moet gebeuren en wat de mogelijkheden zijn. 

Wat bieden wij?

In het mens-ontwikkelbedrijf ontwikkelen wij mensen naar (passend) werk. Deelnemers kunnen oefenen met werknemersvaardigheden en verschillende ontwikkellijnen en trainingen volgen. Daarmee behalen zij vol trots certificaten en diploma’s. Denk bijvoorbeeld aan VCA basis en hef- en reachtruck rijden. Ook zijn er ontwikkellijnen gericht op facilitair, vervoer, techniek en groen. 

Een Leven Lang Leren geldt niet alleen voor onze kandidaten, maar ook voor ons mens-ontwikkelbedrijf. Het ontwikkelen van onze mensen doen wij altijd samen met onderwijsinstellingen en ondernemers. Samen kijken we wat een kandidaat moet leren om te kunnen werken bij een werkgever. Wij zijn ook altijd op zoek naar nieuwe mogelijkheden om samen te werken. We gaan hierover graag met u in gesprek. 

In de praktijk ervaring opdoen

Werken werkt! Door te werken, leren onze kandidaten te werken. Al werkende kunnen mensen ontdekken wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn. Ook leren ze hiermee vaardigheden die werkgevers verlangen. Wat kunnen uw bedrijf en onze kandidaat voor elkaar betekenen? Er zijn verschillende mogelijkheden: 

 • Werkervaringsplaats met behoud van uitkering;
 • Proefplaatsing als opstap naar een arbeidscontract;
 • Detachering met de gemeente als werkgever;
 • Tijdelijke arbeidscontracten;
 • Uw werkzaamheden uitbesteden aan het ontwikkelbedrijf.

Wat zijn de voordelen voor uw bedrijf?

 •  Onze kandidaten hebben kwaliteiten en talenten, maar hebben een kans nodig. Laat u verrassen! Dat is sociaal ondernemen. 
 • Al onze kandidaten hebben een re-integratiecoach die tijdens en na de plaatsing betrokken blijft als aanspreekpunt. Deze coach ondersteunt de bij u geplaatste kandidaat om de werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan ergonomische hulpmiddelen, aanpassingen op de werkplek of jobcoaching. Mensen die zich ontwikkelen binnen het mens-ontwikkelbedrijf krijgen één op één begeleiding van een praktijkopleider. 
 • Voor u als ondernemer is degene die als aanspreekpunt optreedt de accountbeheerder. Hij of zij neemt regelmatig contact met u op over de plaatsing en beantwoordt al uw vragen. 
 • Er is een mogelijkheid van een proefplaatsing. Deze plaatsing is bedoeld als opstap naar een arbeidscontract. Tijdens een proefplaatsing werkt de werknemer op proef bij een werkgever en kunnen werkgever en werknemer kijken of iemand geschikt is voor de functie. Tijdens de proefplaatsing behoudt de werknemer het recht op de uitkering en betaalt de werkgever nog geen salaris.

Afhankelijk van de aanstelling en de omstandigheden van de kandidaat zijn er ook financiële regelingen mogelijk. 

Vanuit de gemeente:

 • Een loonkostensubsidie kan worden toegekend voor de kandidaten die niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen. 

Vanuit het UWV: 

 • Het loonkostenvoordeel (LKV) is een tegemoetkoming voor werkgevers die werknemers in dienst nemen die lastig aan het werk komen. Het gaat om de volgende doelgroepen: oudere werknemers met een uitkering, werknemers met een arbeidsongeschiktheidsuitkering en werknemers met een arbeidsbeperking. 
 • Het lage-inkomensvoordeel (LIV) is een tegemoetkoming in de loonkosten voor werkgevers die werknemers in dienst hebben met een laag loon. 
 • No-risk polis (een verzekering waardoor de werkgever geen verplichtingen heeft of kosten hoeft te maken bij ziekte/uitval). De no-risk polis is aan te vragen bij het UWV.

Meer informatie over bovenstaande drie regelingen kunt u vinden bij het UWV.

Social Return On Investment: SROI

Uw rol als mogelijke werkgever is van groot maatschappelijk belang. Er wordt een serieus beroep gedaan op uw bijdrage in het scheppen van banen. Heeft u als ondernemer een SROI-verplichting? Dan kunt u gebruik maken van de mogelijkheden vanuit het mens-ontwikkelbedrijf om te voldoen aan uw verplichting. Zo helpt u mensen. Bovendien voldoet u aan de verplichtingen van uw opdrachtgever én van de wet. 

Wet Banenafspraak en quotumregeling

SROI is geregeld in de Wet Banenafspraak en quotumregeling arbeidsbeperkten. In deze wet is onder andere vastgesteld hoeveel werknemers u minimaal in dienst moet nemen voor de SROI-verplichting. Dit aantal hangt onder meer af van de grootte van het bedrijf. 

Meer weten?

Wilt u meer informatie over ons mens-ontwikkelbedrijf en over hoe we met u kunnen samenwerken? Voor uw bedrijf is een accountbeheerder het vaste aanspreekpunt. 

Onze accountbeheerders gaan graag met u in gesprek. U kunt hen bereiken via e-mailadres accountbeheerpwi@goeree-overflakkee.nl en 14 0187 (optie 1, Sociaalcontactpunt).