Rond de kinderopvangtoeslag is er de afgelopen jaren bij de Belastingdienst veel misgegaan. Ook op Goeree-Overflakkee kwamen gezinnen door de kinderopvangtoeslagenaffaire in de problemen. De Belastingdienst wil herstellen wat fout is gegaan en helpt zowel de gedupeerde ouders/verzorgers als de kinderen financieel. Gemeente Goeree-Overflakkee zet zich in om gedupeerde inwoners – jong en oud –  op andere vlakken zo goed mogelijk te ondersteunen. 

Er ging veel fout in het verleden met het verstrekken, stopzetten en terugvorderen van kinderopvangtoeslag. De kinderopvangtoeslag werd bijvoorbeeld onterecht stopgezet. Of er werd geëist dat het geld werd terugbetaald. Daardoor maakten ouders schulden omdat ze andere rekeningen niet meer konden betalen. Of er ontstonden andere problemen door bijvoorbeeld het geldgebrek en de stress. Soms werden zelfs kinderen uit huis geplaatst. 

Wat doet de Belastingdienst om de fouten te herstellen?  

Op de website van de Belastingdienst(externe link) staat wat er gebeurt om de fouten met de kinderopvangtoeslag te herstellen. En de gevolgen zo veel mogelijk te repareren. Daar kunnen gedupeerden zich aanmelden. De Belastingdienst bekijkt de aanvraag en bepaalt of er recht is op een vergoeding. De gemeente kan u gratis helpen bij die aanvraag.

Eén van de afspraken is dat alle gedupeerde ouders een vergoeding krijgen. Dit is onderdeel van de Catshuisregeling Kinderopvangtoeslag. Ook wordt er gekeken naar de schulden. Er worden bijvoorbeeld belasting- en toeslagschulden kwijtgescholden of betalingsachterstanden opgelost. 

Problemen door de toeslagenaffaire? Bel dan de gemeente via 14 0187  

Gezin in problemen

Bent u gedupeerd door de toeslagenaffaire en heeft u voor uw aanvraag of voor iets anders onze hulp nodig? Bel dan en kies voor optie 1. Dan krijgt u één van onze klantadviseurs van het Sociaalcontactpunt aan de lijn. Hij of zij kijkt dan hoe we u kunnen helpen. Bijvoorbeeld met uw schulden, gezondheid, werk of dagbesteding, uw gezin en wonen. Gedupeerden kunnen ook een e-mail sturen naar info@goeree-overflakkee.nl

Compensatie en hulp voor de gedupeerde kinderen 

Naast de regeling voor de gedupeerde ouders/verzorgers is er ook een regeling voor specifiek de kinderen. De kindregeling is voor kinderen van wie vastgesteld is dat de ouders/verzorgers zijn gedupeerd door de toeslagenaffaire. De Belastingdienst kent de meeste kinderen al en stuurt ze een brief over de kindregeling. Meer informatie over de kindregeling staat op de website van de Belastingdienst(externe link).

Ook gedupeerde kinderen en jongeren op Goeree-Overflakkee kunnen voor hulp terecht bij ons als gemeente. Dat heet ‘brede ondersteuning’. We kijken dan met de kinderen en jongeren welke hulp nodig is. En welke hulp het beste bij hen past. Denk bijvoorbeeld aan hulp bij het volgen van onderwijs. Of hulp en extra zorg als ze neerslachtig zijn.

Bij gemeente Goeree-Overflakkee werken mensen die speciaal zijn opgeleid om de kinderen en jongeren te helpen. Kinderen en jongeren van 18 jaar en ouder kunnen zelf contact opnemen. Bij kinderen jonger dan 18 jaar kunnen de ouder(s) of verzorger(s) contact met ons opnemen.

Uithuisplaatsing door toeslagenaffaire? Het Ondersteuningsteam helpt   

Voor gedupeerden van de toeslagenaffaire van wie de kinderen uit huis zijn geplaatst, is er hulp. Dat gebeurt vanuit een onafhankelijk landelijk ondersteuningsteam. Ouders en kinderen kunnen zich aanmelden via de website van het Ondersteuningsteam(externe link). Of door een e-mail te sturen naar contact@hetondersteuningsteam.nl. In deze flyer(externe link) leggen ze uit wat ze voor u kunnen betekenen. 

Ook stichting Lotgenotencontact helpt  

Dat is een landelijke telefoonlijn voor gedupeerde ouders en door gedupeerde ouders. Deze onafhankelijke stichting helpt ouders met de contacten met instanties. 
Te bereiken via telefoonnummer 030 – 44 20 000 van maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur en 17.00 tot 21.00 uur of via Contact@lotgenotencontact.info