Hulp bij geldzaken en schulden

De gemeente helpt u met advies over geld en helpt u bij schulden. De dienstverlening van de gemeente Goeree-Overflakkee is toegankelijk voor alle inwoners van de gemeente. Onze dienstverlening kost u niets. U bent verplicht om officieel ingeschreven te staan in de gemeente Goeree-Overflakkee en een geldig legitimatiebewijs te kunnen tonen. Verder moet u ouder dan 18 jaar zijn.

Omschrijving

Heeft u schulden, geldproblemen of vragen over geldzaken? Wacht niet te lang met het zoeken naar hulp. Neem contact op met de afdeling schuldhulpverlening van de gemeente Goeree-Overflakkee.

Soms lukt het niet, zelfs met onze hulp, om uw financiële problemen op te lossen. Bijvoorbeeld omdat u behalve schulden ook andere problemen heeft. In dat geval is het belangrijk dat u ook aan die andere problemen werkt, bijvoorbeeld met het maatschappelijk werk of andere hulpverleners.

Crisis

Meld u in de volgende gevallen direct bij de afdeling schuldhulpverlening voor crisishulp:

 • bij een (dreigende) woningontruiming
 • bij een (dreigende) afsluiting van gas en elektriciteit (u heeft hierover een aankondiging brief gekregen)
 • bij een (dreigende) afsluiting van water (u heeft hierover een aankondiging brief gekregen) 

Aanpak

Neem telefonisch contact op met het Sociaalcontactpunt van de gemeente op telefoonnummer 14 0187, optie 1. Zij zullen u een aantal vragen stellen en beoordelen of het een crisissituatie betreft. Door de medewerker van het sociaal meldpunt wordt er een afspraak voor informatie en advies of een intakegesprek ingepland.  U krijgt  een brief met de afspraak en een inlichtingenformulier (bij een intake) toegestuurd. U dient het formulier voorzien van de gevraagde bewijsstukken een week voor de afspraak terug te sturen. Aan de hand van de gegevens en het intakegesprek bepaalt de consulent schuldhulpverlening of u in aanmerking komt voor een schuldhulpverleningstraject. Kan dat niet op korte termijn, dan verwijst de consulent u door naar een andere organisatie voor passende ondersteuning (bijvoorbeeld cursussen om beter rond te komen met uw inkomen).

Om te bepalen of een schuldhulpverleningstraject op dit moment geschikt voor u is, kijkt de consulent onder andere naar:

 • hoe stabiel uw inkomen is
 • hoe uw sociale netwerk er uitziet
 • wat voor soort schulden u heeft
 • of u in staat bent om uw financiële situatie te veranderen
 • of u gemotiveerd bent om uw schuldenproblemen aan te pakken

AVG

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.