Als u een nieuwbouwhuis hebt gekocht of gehuurd en u weet niet wat uw huisnummer is, vraagt u dit op bij de gemeente. Dit doet u ook als u een extra huisnummer nodig hebt, omdat u uw woning splitst.

Omschrijving

U kunt uw huisnummer aanvragen bij de gemeente.

Als u een nieuw huis gaat bouwen, uw huis gaat verbouwen of uw woning wilt splitsen, hebt u ook een (extra) huisnummer nodig. Dan doet u de aanvraag (voor een nieuw huisnummer) met de aanvraag voor een omgevingsvergunning of een woonsplitsingsvergunning.

Aanpak

Wilt u een huisnummer aanvragen, intrekken of wijzigen? Stuur dan een verzoek naar de gemeente. U kunt daarvoor het algemene contactformulier gebruiken.

Wij hebben de volgende gegevens van u nodig:

  • gegevens van de eigenaar/beheerder
  • gegevens van het object (woning, bedrijf of anders)
  • reden van uw aanvraag

Stuur de volgende bijlage mee:

  • kadastrale splitsingsakte (als dit van toepassing is)
  • situatieschets van het object waarvoor u een huisnummer aanvraagt
  • plattegrond en indeling van het pand in de oude en nieuwe situatie
  • kopie van de koop- of huurovereenkomst (als dit van toepassing is).

Formulieren