Het aanvragen van een oplaadpunt voor elektrische auto's

Woont of werkt u in de gemeente Goeree-Overflakkee en rijdt u een elektrische auto, dan kunt u een openbaar oplaadpunt voor uw auto aanvragen. Per aanvraag kunt u één oplaadpunt aanvragen voor één locatie; het woon- of werkadres.

Let op

De gemeente verleent in principe alleen medewerking aan het realiseren van een oplaadpunt, als de gebruiker geen mogelijkheden heeft om op eigen terrein te (laten) parkeren.

Kosten

Omdat de gemeente Goeree-Overflakkee het belangrijk vindt om elektrisch rijden te stimuleren brengt de gemeente bij de aanvrager geen initiële kosten in rekening voor het laten plaatsen van de laadpaal of van het laadpunt.

Wel zijn er kosten voor het gebruik van een openbaar oplaadpunt. De stroom wordt afgerekend via een oplaadpas. Die pas is verkrijgbaar bij verschillende commerciële aanbieders. De tarieven worden door exploitanten van oplaadpunten bepaald en kunt u op de betreffende site van de aanbieder vinden.

Voorwaarden

In het algemeen gelden een aantal regels zoals vastgesteld in de “Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen Goeree-Overflakkee

De aan te leggen parkeervakken bij het oplaadpunt zijn gereserveerd voor elektrische auto's die worden opgeladen. De parkeervakken zijn niet gereserveerd voor:

  • u persoonlijk
  • gewone auto's
  • elektrische auto's die niet worden opgeladen

Aanpak

Het aanvragen van een publieke oplaadpaal kan via:

Na ontvangst van de aanvraag en de verplichte bijlagen, bekijkt de gemeente in samenwerking met de leverancier of en waar zij een oplaadpunt in uw buurt kan aanleggen.

Daarbij wordt rekening gehouden met:

  • de loopafstand ten opzichte van het adres van de gebruiker(s) (tot ongeveer 250 meter)
  • de vindbaarheid en bruikbaarheid van de oplaadlocatie voor andere gebruikers
  • de technische mogelijkheden om een oplaadpunt te realiseren
  • de inpassingen in de openbare ruimte

In deze fase wordt gezocht naar de meest geschikte plek. Hierbij houdt de gemeente zoveel mogelijk rekening met uw voorkeur. Voor de vindbaarheid en bruikbaarheid kan de gemeente ervoor kiezen het oplaadpunt direct na een kruising te realiseren. Zo is het oplaadpunt het best zichtbaar vanuit meerdere straten. Of dit ook mogelijk is, hangt sterk af van de plaatselijke situatie boven én in de grond.