Heiwerk flexwoningen Oekraïense vluchtelingen stopt voorlopig

Het heien voor de 111 flexwoningen voor Oekraïense vluchtelingen is met ingang van donderdag 14 september 2023 gestopt. Na overleg met de gemeente heeft woningcorporatie Oost West Wonen daartoe besloten. Aanleiding is een uitspraak van de voorzieningenrechter.

Op woensdag 13 september 2023 deed de voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam uitspraak. Omwonenden hadden gevraagd om de vergunning voor de locatie aan de Sommelsdijkse Havendijk in Middelharnis te schorsen, omdat die in strijd met wet- en regelgeving zou zijn verleend. Dat had te maken met de vraag of het bouwplan een stedelijk ontwikkelingsproject is en welke procedure dan gevolgd moest worden. Woningcorporatie Oost West Wonen (vergunninghouder) en gemeente Goeree-Overflakkee gingen er vanuit dat er geen sprake was van een stedelijke ontwikkeling. Het voorlopige oordeel van de voorzieningenrechter is dat dit wel zo is.

Urgentie

“We zijn teleurgesteld. Het is heel jammer dat in de uitspraak het maatschappelijk belang niet is meegewogen”, reageert burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente. Directeur-bestuurder Marleen van de Kamp van Oost West Wonen vult aan. “De urgentie is groot. Op Goeree-Overflakkee bieden we nu ruim 300 Oekraïense vluchtelingen een tijdelijk dak boven hun hoofd. Binnenkort is een deel van die locaties niet meer te gebruiken. Waar gaan we nu met deze mensen heen?”

Tweede aanvraag

Oost West Wonen heeft al voor de uitspraak een tweede aanvraag voor een omgevingsvergunning voor dit project ingediend. Met deze aanvraag wordt hersteld wat volgens het voorlopige oordeel van de rechter niet goed is gegaan.

Momenteel ligt er op een deel van de locatie zand. Om overlast voor de omgeving door verstuiving te voorkomen, zullen passende maatregelen worden genomen.