Snippergroen is openbaar groen wat verkocht kan worden aan aangrenzende stukken grond in eigendom van particulieren. Het kopen van gemeentegrond kan alleen als dit volgens de gemeente, voor iedereen voordeel oplevert. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de gemeente gemeentegrond te gebruiken. Wanneer dit niet kan, door bijvoorbeeld aanwezigheid van kabels, leidingen, schurvelingen/zandwallen en/of riolering in de grond of bezwaren in verband met de ruimtelijke inrichting, kan een optie zijn de grond te huren. Bouwkavels kunnen niet via onderstaand formulier aangevraagd worden. Hiervoor kunt u het beste contact opnemen met een lokale makelaar.

Kosten

Wat kost de aankoop van een stukje grond?

De verkoopprijs per 1 januari 2023 is € 85,00 per m². Stukken grond groter dan 70 m² laten wij taxeren door een erkend taxateur. U betaalt zelf de kosten van de taxatie. 

Wat is de huurprijs van een stukje grond?

In onderstaande tabel ziet u de huidige huurprijzen voor snippergroen (prijsniveau 2023). 

Oppervlakte m2

Prijs per m2 2023

Minimale huurprijs 2023

  0 -     15 m2€ 3,98€   39,50
 16 -    25 m2€ 3,41€   56,60
 26 -    50 m2€ 2,85€   84,30
 51 -  100 m2€ 2,27€ 140,90
101 - 250 m2€ 1,42€ 226,25
> 250 m2  taxatie 

Ieder jaar passen wij de huurprijzen aan. Dit gebeurt volgens de consumentenprijsindex alle huishoudens (CPI) van het Centraal Bureau voor Statistiek.

Gaat u een overeenkomst om grond te huren/kopen met ons aan? Dan betaalt u éénmalig € 45,00 administratiekosten.

Voorwaarden

U kunt niet zomaar gaan bouwen op de grond. Er gelden voorwaarden zoals:

  • u heeft een omgevingsvergunning nodig om te bouwen;
  • u heeft toestemming nodig van de eigenaar om op deze grond te bouwen (ingeval van huur)
  • bij aanwezigheid van kabels en leidingen (ingeval van verkoop) wordt een recht van opstal gevestigd. De daaraan verbonden kosten zijn voor rekening van de koper.

Aanpak

Meer informatie

Meer informatie over groenstrook kopen of huren kunt u vinden op www.goeree-overflakkee.nl/groenstrookkopenofhuren. 

AVG

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.