Gemeente Goeree-Overflakkee stelt een informatieloket Oekraïense vluchtelingen in. We vragen alle vluchtelingen met de Oekraïense nationaliteit, die in de gemeente onderdak hebben gevonden, zich in te schrijven bij de gemeente. Dan krijgen ze een burgerservicenummer, wat nodig is bij het regelen van belangrijke zaken. Veel informatie over de opvang aan vluchtelingen is te vinden via www.goeree-overflakkee.nl/noodopvang

  • Maak hiervoor een afspraak(externe link) via www.goeree-overflakkee.nl (kies voor Oekraïne in het afsprakenmenu) of via het telefoonnummer 14 0187. Bij grotere groepen, graag sowieso bellen naar 14 0187.
  • De inschrijving vindt plaats op het gemeentehuis in Middelharnis. Iedereen die ingeschreven wordt, moet fysiek aanwezig zijn bij deze afspraak.  
  • Belangrijk is dat de vluchteling een paspoort of identiteitsbewijs meeneemt om de identiteit te kunnen vaststellen én te kunnen vaststellen dat het gaat om iemand met de Oekraïense nationaliteit. Ook aanwezige huwelijk-/geboorteaktes graag meenemen. 
  • Voor minderjarigen zonder identiteitsbewijs is het in dit geval mogelijk dat ouders een verklaring onder eed of belofte afleggen om zo toch de identiteit van de kinderen vast te stellen. Dat is een uitzondering die alleen voor deze doelgroep geldt. 

We kunnen momenteel alleen personen inschrijven van wie de identiteit is vast te stellen. Wel vragen we vluchtelingen zonder identiteitsbewijs om zich bij ons te melden.  

Aanmelding onderwijs 

We kunnen tijdens de afspraak de kinderen uit het gezin aanmelden bij het primair en voortgezet onderwijs op Goeree-Overflakkee. Hiervoor kan ook gebruik gemaakt van deze link op de website van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Goeree-Overflakkee: www.swvgo.nl/aanmelding-onderwijs-oekraine/(externe link)

Formulier voor huisarts  

Daarnaast is bij de registratie gelijk het formulier ‘Registration Form for General Practitioner’ te krijgen (in zowel Oekraïens als Nederlands), dat nodig is voor de huisarts. 

Informatieloket  

Het Informatieloket Vluchtelingen Oekraïne is tijdens de openingstijden van het gemeentehuis te bereiken via 14 0187. E-mails kunnen gestuurd worden naar noodopvang@goeree-overflakkee.nl. Deze e-mailbox wordt ook gecontroleerd in de avonduren en het weekend.