Wilt u het geslacht dat in uw geboorteakte staat wijzigen (transgender)? Dan kunt u dit bij uw geboortegemeente laten veranderen in uw geboorteakte. U kunt hierbij eventueel ook uw voornamen wijzigen.

Omschrijving

Voor de registratie van de geslachtswijziging op uw geboorteakte gaat u naar uw geboortegemeente. Bent u in het buitenland geboren? Dan moet u de aangifte bij de gemeente Den Haag doen.

Wanneer uw geslacht gewijzigd is, wordt dit automatisch verwerkt op de persoonslijst van uw relaties, zoals familieleden en partner.  Alle instanties die toegang hebben tot de Basisregistratie Personen (BRP), krijgen automatisch bericht over een wijziging van geslacht en eventueel gewijzigde voornamen.

Door de wijziging van uw geslacht en eventuele voornamen vervalt uw identiteitsdocument van rechtswege. In de gemeente waar u woont kunt u een nieuw paspoort/identiteitskaart en/of rijbewijs aanvragen. Woont u in dezelfde gemeente als waar u geboren bent, dan kan dat meestal in één keer met de geslachtswijziging. Woont u in een andere gemeente, dan kan het één tot enkele weken duren voordat de wijziging in de Basisregistratie Personen is verwerkt.

Kosten

De wijziging van uw geslacht op uw geboorteakte is gratis. U moet wel rekening houden met kosten voor een nieuw identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs).

Voorwaarden

De voorwaarden om uw geslacht op de geboorteakte te wijzigen zijn:

 • U kunt de wijziging aanvragen als u 16 jaar of ouder bent. Hierbij is geen toestemming van uw ouders vereist.
 • U heeft de Nederlandse nationaliteit of u woont minimaal 1 jaar in Nederland met een geldige verblijfstitel.
 • U heeft een deskundigenverklaring (niet ouder dan 6 maanden).

Aanpak

De gemeente Goeree-Overflakkee werkt op afspraak. 

Afspraak maken 

U neemt mee:

AVG

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan. 

De belangrijkste regels zijn: 

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens. 
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft. 
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is. 
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.  
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.  
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is. 
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:  
  • welke gegevens de gemeente over u heeft 
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn 
  • wat er met uw gegevens gebeurt. 
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.