Gemeente Goeree-Overflakkee zoekt rechthebbenden oude graven Herkingen

Gemeente Goeree-Overflakkee zoekt contact met nabestaanden van overledenen in een groot aantal oude graven in Herkingen. Het gaat om graven op de gemeentelijke begraafplaats aan de Deltastraat. Op de graven staat een oproep aan nabestaanden om zich bij de gemeente te melden.

De gemeente zocht in haar eigen gegevens al naar de nabestaanden van de overledenen van oude graven. Het gaat om graven van voor 2013. Helaas kan de gemeente van deze graven niet meer de juiste gegevens van een rechthebbende of belanghebbende vinden. Dat is bijvoorbeeld omdat de eerder geregistreerde persoon is verhuisd of is overleden.  

Administratie

De gemeente vindt het belangrijk de administratie actueel te krijgen en te houden. Zo kan de gemeente bij bijvoorbeeld een calamiteit of het verlengen van een graftermijn contact zoeken met een rechthebbende of belanghebbende. De gemeente wil ook graag weten of er nog belangstelling is voor deze graven. De gemeente begint op de begraafplaats van Herkingen met deze uitvraag. Andere begraafplaatsen volgen later.  

Om vragen te beantwoorden en mogelijk te helpen bij het invullen van registratieformulieren zijn medewerkers van de gemeente op woensdag 3 en 10 juli van 13.30 tot 15.30 uur aanwezig in Herkingen. Ze staan dan met de GObus op de parkeerplaats bij de begraafplaats.  

Nabestaanden hebben tot en met 30 juni 2025 om te reageren op deze oproep. Is er na dat jaar geen reactie binnen over een graf? Dan kan de gemeente ervoor kiezen de nog aanwezige grafbedekking op het graf te verwijderen.

De gemeente vindt het belangrijk om dit proces zorgvuldig te doorlopen. De periode van een jaar koos de gemeente om nabestaanden de tijd te geven om te reageren. Is er belangstelling voor een graf? Dan verwacht de gemeente dat het graf elk jaar wel bezocht wordt. Ook op andere manieren probeert de gemeente nabestaanden te benaderen.

Bekijk de pagina Graven Herkingen voor meer informatie.