Een leuke plek, hier ontmoet je dorpsgenoten en kan je ontspannen, hier voel je je thuis. Dat is het toekomstbeeld voor het centrumgebied van Middelharnis en Sommelsdijk. Niet alleen ‘hier moet je zijn’, omdat je iets nodig hebt, maar juist: ‘hier wil je zijn’.  

Dat staat te lezen in de concept-gebiedsvisie Middelharnis-Sommelsdijk, opgesteld in opdracht van de gemeente Goeree-Overflakkee. Het toont een toekomstbeeld voor het centrumgebied van Middelharnis en Sommelsdijk voor de langere termijn, waar stap voor stap voortgang mee geboekt kan worden. Vanaf het voorjaar zijn de adviseurs van DTNP aan de slag met de gemeente om een compleet toekomstbeeld van het centrumgebied te vormen. Daarbij hebben ze ook zorgvuldig geluisterd naar de ondernemers, bewoners en organisaties, die hun wensen en zorgen konden delen. Deze gebiedsvisie is een herijking van de bestaande gebiedsvisie uit 2017. De afgelopen jaren bleek er behoefte aan een concretere uitwerking, vooral voor het winkelgebied. Er is bewust gekeken naar het gebied van havenkom tot havenkom, inclusief de beide Voorstraten. 

Sterke punten en zorgen

Het centrum heeft veel sterke punten met unieke winkels en charmante hoekjes. Denk bijvoorbeeld aan de Westdijk met een sfeervol smal straatbeeld, de aantrekkelijkheid en gezelligheid van de haven in Middelharnis en het charmante en rustieke dorpshart van Sommelsdijk, met het Streekmuseum als grootste attractie. Maar er zijn ook zorgen. Het centrum staat momenteel onder druk, vanwege leegstand en teruglopende bezoekersaantallen. Ook de verkeerscirculatie en de inrichting van de openbare ruimte verdienen aandacht. En dat terwijl het centrum een belangrijk visitekaartje voor het eiland is. Tijdens de (digitale) participatiebijeenkomsten werd een duidelijke wens geformuleerd voor het toekomstbeeld van het centrum: “combinatie van dorpse levendigheid en groene rustgevendheid”.

Toekomstbestendig

In de visie wordt op hoofdlijnen de gezamenlijke koers uitgezet om het centrumgebied van Middelharnis-Sommelsdijk toekomstbestendig te maken. Daarbij wordt bewust niet ingegaan op ontwikkelingen die momenteel al gaande zijn, zoals het Verkeerscirculatieplan, de marktverplaatsing en de plannen voor het Spuiplein. Wel wordt er een positief streefbeeld neergezet, vanuit een breed (integraal) perspectief: 

  • Benut de kansen van het zijn van een tweelingdorp. Zowel Sommelsdijk als Middelharnis zijn sleuteldorpen (Kerkring/Voorstraat) met havenkommen. Er zijn veel unieke verhalen te vertellen, bijvoorbeeld over het raadhuis, de werf, de grenssteen, de molen, de havens en de dorpsharten. Ook de rivaliteit van oudsher is geen bedreiging, maar juist een kans. 
  • Verbind het ‘economische dorpshart’ (het winkelgebied) met de twee historische dorpsharten. Beide kerkringen, Voorstraten, kaaien en de dijk daartussen vormen in de toekomst samen een doorlopend en vanzelfsprekend ‘publieksgericht’ centrumgebied. Maar wel heeft elk stukje zijn eigen karakter. Denk aan het Diekhuus(plein) als ontmoetingsplek, sfeervol winkelen op en aan D’n Diek en het authentieke dorpsleven proeven in Sommelsdijk. 
  • Bereid je voor op de toekomst. Stel dat de supermarkt aan het Kerkepad vertrekt. Wat dan? Dit heeft grote impact op het economisch functioneren van de oostzijde van het centrum. Tegelijkertijd biedt deze locatie veel kansen om een ander, meer recreatief en ontspannen, centrumbezoek te stimuleren.  
  • Maak het centrum (grotendeels) autoluw. Kies voor langparkeervoorzieningen aan de randen, met logische looproutes. Kies in plaats van stenen en asfalt voor vergroening en recreatieve functies.
  • In principe zijn alle gebouwen met een bijeenkomstfunctie welkom: van bibliotheek tot sociale werkplaats tot kerk. Hoe vaker een inwoner voor een activiteit in het centrum moet en wil zijn, hoe aantrekkelijker en relevanter het dorpscentrum wordt. 

Op 10 maart 2022 heeft de gemeenteraad de Gebiedsvisie Middelharnis-Sommelsdijk vastgesteld.