De provincie Zuid-Holland en de gemeente Goeree-Overflakkee bundelen de krachten om het eiland Goeree-Overflakkee een extra impuls te geven. Zij werken samen in het Integraal Ruimtelijk Programma Goeree-Overflakkee. Het versterken van de regionale economie is het doel van dit programma.

Gaan voor Goeree-Overflakkee - achtergrondinformatie

Goeree-Overflakkee is een prachtig eiland met een groen en karakteristiek landschap. Het eiland kent echter ook een aantal uitdagingen zoals ontgroening, vergrijzing en mogelijk een teruglopend inwoneraantal. Ook de regionale economie kan een boost gebruiken, de ruimtevraag voor bedrijventerreinen is laag en de woningmarkt is lastig.

Samenwerking

Daarom werken de gemeente Goeree-Overflakkee en de provincie Zuid-Holland al sinds 2012 succesvol samen om de sociale en economische vitaliteit van het eiland te ontwikkelen en te versterken. De meerwaarde van deze samenwerking is vooral terug te vinden bij complexe processen met verschillende externe partijen, de provincie en de gemeente.

Netwerken

Inmiddels weten de provincie en de gemeente elkaar goed te vinden en zijn er tal van netwerken opgericht waarin overheden, ondernemers en maatschappelijke organisaties samen beoogde doelen bereiken. Deze netwerken staan centraal in het nieuwe gebiedsprogramma (2017 – 2020) ‘Gaan voor Goeree-Overflakkee’. Voorbeelden van netwerken zijn de landschapstafels Haringvliet en Landbouw, de erfgoedtafel Goeree-Overflakkee, Smart Water, Waterpoort, Energy Island en de Duurzaamheidsalliantie.

Doelen

Gemeente en provincie werken momenteel samen aan de volgende doelen:

 • Het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving en versterken van recreatie en toerisme;
 • Het stimuleren van innovatie in visserij, landbouw, recreatie en zorg;
 • Het realiseren van duurzame energie en fungeren als proeftuin voor innovaties;
 • Het verbeteren van de bereikbaarheid en verkeersveiligheid.

Een belangrijk uitgangspunt hierbij is een evenwichtige balans tussen (gebieds)ontwikkelingen enerzijds en de kernkwaliteiten van het eiland anderzijds; natuur, rust en ruimte.

Kansrijke projecten

De provincie Zuid-Holland en de gemeente Goeree-Overflakkee werken samen aan kansrijke projecten zoals:

 • Energy Island
  Goeree-Overflakkee als proeftuin voor de energietransitie; de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen via zon en wind
 • Energy Highway N59
  In dit plan werken provincies, gemeenten en het bedrijfsleven samen om de N59 om te vormen tot een duurzame, goed functionerende en veilige weg die belangrijk is voor de economische ontwikkeling van Goeree-Overflakkee.
 • Nationaal Park Haringvliet Biesbosch
  De vergroting van de natuurkwaliteit en de beleefbaarheid van het eiland via projecten en gebiedsontwikkelingen; de Noordrand Goeree-Overflakkee, de gebiedsontwikkeling Stellendam, de Scharrezee en het havengebied in Middelharnis.

Promotiefilm

Bekijk de promotiefilm over het Gebiedsprogramma Gaan voor Goeree-Overflakkee(externe link). (Opent in een nieuw venster).

Nieuwsbrieven