De gemeente Goeree-Overflakkee stelt een duurzaamheidslening beschikbaar voor particuliere woningbezitters op het eiland. De duurzaamheidslening is een aantrekkelijke lening met een lage rente. Tot nu toe kon de lening alleen aangevraagd worden als een professioneel bedrijf de werkzaamheden uitvoert. Sinds dit jaar is de lening ook aan te vragen als u zelf de aanpassingen doet.

Omschrijving

Met de duurzaamheidslening treft u gemakkelijk duurzame maatregelen in de woning. U verlaagt zo naast de energierekening ook uw woonlasten. De lasten van de lening vallen in de meeste gevallen geheel of voor een groot deel weg tegen de verlaging van de energierekening. 

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarde is dat u eigenaar bent van een woning op Goeree-Overflakkee die geschikt en bestemd is voor permanente bewoning. Een andere belangrijke voorwaarde is dat u maatregelen neemt om energie in de woning te besparen. Of een maatregel neemt die bijdraagt aan de productie van duurzame energie. Dit zijn de duurzaamheidsmaatregelen: 

 1. verwarming:
  1. warmtepomp, uitgezonderd lucht/luchtwarmtepomp (aircosysteem)
  2. zonneboiler
  3. HR-ketel bij vervanging oude VR-ketel
  4. lage temperatuurafgiftesysteem (vloerverwarming, radioatoren of wandverwarming met maximale aanvoertemperatuur van 45-55 graden)
  5. warmteterugwinsysteem/wtw-installatie
  6. waterzijdig inregelen
 2. opwekking:
  1. zonnepanelen
 3. opslag:
  1. thuisbatterij
 4. isolatie (volgens de methode natuurvriendelijk isoleren:
  1. gevelisolatie
  2. dakisolatie
  3. vloer- en bodemisolatie, waaronder zoldervloer- en vlieringisolatie
  4. raamisolatie, alleen HR++(+)-glas
  5. isolerende deuren, kozijnen en panelen
 5. ventilatie:
  1. CO2-gestuurde ventilatie

De maatregelen die tussen de € 2.500,- en € 25.000,- kosten, komen in aanmerking voor een duurzaamheidslening.

Let op: start uw aanvraag voor een duurzaamheidslening vóór het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen. 

Nu ook voor doe-het-zelvers!

Een duurzaamheidslening aanvragen via de gemeente is al enige tijd mogelijk. Dat kon tot nu toe alleen worden aangevraagd als een professioneel bedrijf de werkzaamheden zou uitvoeren. Dat is nu voorbij. Nu is het ook mogelijk om de lening aan te vragen als u zelf de aanpassingen doet.

Energieloket adviseert

Het Energieloket helpt jou stap voor stap energie besparen. Ga naar energieloketgo.nl voor advies grote en kleine energiebesparende maatregelen, de verwachte kosten en beschikbare subsidies.

Benieuwd wat we nog meer doen?

Kijk dan eens op klimaatkrachtiggo.nl. Via deze site werken we samen aan een duurzaam eiland! We gaan met elkaar in gesprek, delen ervaringen en werken lokaal plannen uit. Ook houden wij u op de hoogte van het laatste nieuws en laten we zien wat er al gebeurt op Goeree-Overflakkee. 

Kies voor een isolatiebedrijf dat natuurvriendelijk isoleert

 • De wet geeft aan dat het opzettelijk verstoren, doden of vernielen (van verblijfsplaatsen) niet mag.
 • Als huiseigenaar is het moeilijk vast te stellen of er dieren aanwezig zijn. Daarom moet u erop letten dat u een bedrijf kiest dat natuurvriendelijk werkt. Dat zijn bedrijven die werken volgens de uitgangspunten van het “Natuurvriendelijk Isoleren”. Hiermee verklaart het isolatiebedrijf dat er bij de werkzaamheden geen dieren worden gedood, rekening wordt gehouden met kraamplaatsen en winterverblijven, dat er vervangende verblijfplaatsen zijn en dat de natuurkalender wordt gevolgd.
 • Op deze manier wordt rekening gehouden met de beschermde soorten en kan er geïsoleerd worden. 

Aanpak

 • U vult via de website van de gemeente het aanvraagformulier in. Daarbij stuurt u de offerte mee met de gewenste maatregelen. En u geeft een planning van de werkzaamheden.
 • U hoort binnen acht weken van de gemeente of wij uw aanvraag goedkeuren. Na goedkeuring ontvangt u digitaal een toewijzingsbrief. Daarmee vraagt u de lening daadwerkelijk aan  bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeente (SVn).
 • Het SVn voert vervolgens een krediettoets uit. U ontvangt alleen een lening als de uitslag van de SVn positief is.
 • Aanvullende informatie vindt u in de Verordening duurzaamheidslening Goeree-Overflakkee

Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met de beslissing? Dan heeft u het recht om hiertegen bezwaar te maken volgens de Algemene wet bestuursrecht.

Contact opnemen

Als u vragen hebt over deze regeling kunt u contact opnemen met de gemeente via e-mail duurzaamheid@goeree-overflakkee.nl of telefonisch via het algemene telefoonnummer 14 0187. 

AVG

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.