De gemeente biedt een collectieve zorgverzekering aan. Daarvoor heeft de gemeente een contract met zorgverzekeraar CZ. Deze collectieve zorgverzekering kan geld besparen. U kunt hier gebruik van maken als u een laag inkomen heeft. Voor vragen, vergelijken en afsluiten van een Gemeentepolis, kijk op www.gezondverzekerd.nl/goeree-overflakkee(externe link).

Let op

U kunt elk jaar opnieuw uw eigen zorgverzekering kiezen. Wilt u overstappen naar een andere zorgverzekeraar? Zeg uw huidige zorgverzekering vóór 1 januari op.

Als u al een collectieve zorgverzekering heeft, wordt deze automatisch verlengd. In dat geval hoeft u dus niets te doen. 

Omschrijving

Huishoudens met een laag inkomen kunnen via de gemeente een collectieve zorgverzekering afsluiten. De gemeente heeft hiervoor een overeenkomst afgesloten met zorgverzekeraar CZ. Het pakket dat wordt aangeboden heet de Gemeentepolis.

Bijzondere bijstand

De basisverzekering vergoedt in principe alle noodzakelijke medische kosten. Daarnaast worden veel andere medische kosten vanuit de aanvullende collectieve zorgverzekering vergoed. De collectieve zorgverzekering is een ‘voorliggende voorziening’, hetgeen betekent dat in principe geen bijzondere bijstand meer wordt verleend voor medische kosten voor zover deze door de basisverzekering vergoed worden.

Beter verzekerd!

De collectieve zorgverzekering bestaat uit een basisverzekering en aanvullende verzekering, waaronder ook een verzekering voor de eigen bijdrage thuiszorg. U kiest altijd de zorg die bij u past. Bij de aanvullende verzekering heeft u de keuze uit de varianten Gemeente Start, Gemeente Extra en Gemeente Extra Uitgebreid (inclusief de module Eigen bijdrage Wmo). Bekijk goed welke verzekering het best bij uw eigen situatie past.

Gemeentepolis

Het pakket dat de gemeente kan aanbieden aan mensen met een laag inkomen heet de Gemeentepolis. Als u zich via de gemeente Goeree-Overflakkee verzekert, is er altijd een pakket dat bij u past. Binnen de zorgverzekering van onze gemeente kunt u kiezen uit drie pakketten.

Heeft u weinig of gemiddelde zorgkosten, dan is het pakket Gemeente Start of het pakket Gemeente Extra een goede keuze. Maakt u vaak gebruik van uw zorgverzekering en heeft u veel zorgkosten kies dan het pakket Gemeente Extra Uitgebreid. Op www.gezondverzekerd.nl(externe link) vindt u het aanbod van de zorgverzekering van onze gemeente. U ziet hier welke kosten vergoed worden. Bepaal wat u nodig heeft en kies het pakket dat het beste bij u past. Kiest u voor de variant Gemeente Extra Uitgebreid, dan bestaat ook de mogelijkheid tot gespreide betaling van het eigen risico. U dient dit zelf met CZ te regelen.

Voorwaarden

Om deel te kunnen nemen aan de collectieve zorgverzekering moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • U bent inwoner van de gemeente Goeree-Overflakkee en u bent zelf 18 jaar of ouder;
 • U heeft een uitkering op grond van de PW, de IOAW of IOAZ, of een ander inkomen tot maximaal 110% van het voor u geldende sociaal minimum (deze bedragen, normen 1 januari 2024 zijn inclusief vakantiegeld);
  • Alleenstaande en alleenstaande ouder maximaal € 1.412,21 netto per maand;
  • Gehuwden maximaal € 2.017,44 netto per maand;
  • Alleenstaande pensioengerechtigde leeftijd maximaal € 1.568,34 netto per maand;
  • Gehuwden pensioengerechtigde leeftijd maximaal € 2.125,55 netto per maand.
 • U heeft een vermogen minder dan de voor u van toepassing zijnde vermogensgrens (uw vermogen is de waarde van uw bezittingen, verminderd met uw schulden; onder het vermogen valt niet alleen uw (spaar)geld, maar ook een auto, waardepapieren, en mogelijk de overwaarde van de eigen woning voor zover dit meer bedraagt dan € 63.900,00, etc.):
  • Alleenstaande maximaal € 7.575,00.
  • Alleenstaande ouder maximaal € 15.150,00.
  • Gehuwden maximaal € 15.150,00.
 • U neemt deel aan zowel de basis- als de aanvullende verzekering.

Beëindiging deelname

Uw recht op deelname aan de collectieve zorgverzekering eindigt als:

 • uw netto-inkomen te hoog is geworden;
 • uw vermogen te hoog is geworden;
 • u geen inwoner meer bent van de gemeente Goeree-Overflakkee;
 • u zelf geen deel meer wenst te nemen; of
 • bij overlijden of detentie.

Aanpak

U kunt deelnemen aan de collectieve zorgverzekering per 1 januari. Via www.gezondverzekerd.nl/goeree-overflakkee(externe link) kunt u zich tot uiterlijk 31 december van het jaar voorafgaand aanmelden voor de collectieve zorgverzekering. U kunt niet in de loop van het jaar gaan deelnemen, tenzij u al bij CZ verzekerd bent en voor het eerst voldoet aan de voorwaarden om deel te nemen.

Uitkeringsgerechtigden met een uitkering ingevolge de PW, de IOAW of de IOAZ ontvangen medio november van de gemeente rechtstreeks een aanbod per brief.

Onderstaande informatie heeft betrekking op het kalenderjaar 2024.

Als u besluit deel te nemen aan de collectieve zorgverzekering, dan ontvangt u 6 procent collectiviteitskorting op de aanvullende verzekering. Afhankelijk van de variant die u kiest voor de aanvullende verzekering (AV) krijgt u vanuit de gemeente een bijdrage van respectievelijk € 14,00 (Gemeente Start) of € 25,00 (Gemeente Extra of Gemeente Extra Uitgebreid). De collectiviteitskorting en gemeentelijke bijdrage zijn reeds verrekend in onderstaande bedragen.

 • Basisverzekering + AV Gemeente Start: € 157,75
 • Basisverzekering + AV Gemeente Extra (incl. eigen bijdrage Wmo): € 170,11
 • Basisverzekering + AV Gemeente Extra Uitgebreid (incl. eigen bijdrage Wmo): € 180,87

U dient de premie rechtstreeks te betalen aan CZ. Slechts bij uitzondering kan de premie rechtstreeks van uw eventuele bijstandsuitkering worden betaald.

AVG

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.