Goede en verantwoorde keuzes maken voor de toekomst van Goeree-Overflakkee. Dat is de rode lijn in het coalitieprogramma ‘Samen keuzes maken voor Goeree-Overflakkee’. De vier coalitiepartijen Vitale Kernen Goeree-Overflakkee (VKGO), SGP, CDA en PvdA ondertekenden 16 juni in het oude Raadhuis van Middelharnis dit programma voor 2022-2026. 

v.l.n.r. Daniël Huising (CDA), Aat van Alphen (VKGO), Hendrik Herweijer (SGP) en Petra 't Hoen (PvdA)

Het coalitieprogramma sluit aan bij de indeling van de programmabegroting met vier programmalijnen, die onderverdeeld zijn in dertien thema’s. De coalitie heeft voor elk van deze thema’s een paragraaf opgenomen. Voor de gemeentelijke financiën bevat het coalitieprogramma een apart hoofdstuk. Download het coalitieprogramma onder aan de pagina.

Neem voor meer informatie contact op met de griffie. De griffie is bereikbaar via het e-mailadres griffie@goeree-overflakkee.nl of via het algemene telefoonnummer 14 0187.