Het regent certificaten bij het Ontwikkelbedrijf van gemeente Goeree-Overflakkee! De certificaten zijn een resultaat van goede samenwerking met metaalbewerkingsbedrijf CS-Staal uit Oude-Tonge en medewerkers van de buitendienst van de gemeente.

Het Ontwikkelbedrijf helpt mensen die een extra steuntje in de rug nodig hebben in hun ontwikkeling naar werk. Er zijn verschillende ontwikkellijnen, die de kandidaten kunnen doorlopen om zo hun kans op een baan te vergroten. De kandidaten leren vaak in de praktijk, bij bedrijven.  

Mbo-praktijkverklaring voor Bobbie de Jong

Bobbie begon op de ontwikkellijn techniek. Daarna ging hij verder met praktijkleren bij CS-Staal. Daar hoort een praktijkverklaring bij. Dan worden de vaardigheden beoordeeld die iemand nodig heeft om bij een bedrijf te kunnen werken. Het Albeda College reikte de praktijkverklaring op woensdag 12 april uit. Gefeliciteerd Bobbie!

Ondertekening certificaat
Bobbie de Jong ondertekent zijn praktijkverklaring, onder toeziend oog van Julian Broeders van CS Staal

Groencertificaten voor Ryan de Boer, Floyd Roelofs en Bart Bazen

Ryan begon op de ontwikkellijn groen. Nu loopt hij stage bij de medewerkers van de buitendienst van de gemeente. Hier behaalde hij de certificaten veilig werken langs de weg en bosmaaien.

Floyd en Bart werken in het groen bij het Ontwikkelbedrijf. Zij haalden hun certificaten voor veilig werken met de heggenschaar, bladblazer en kantensnijder. Op maandag 17 april kregen ze de certificaten uitgereikt. Gefeliciteerd Ryan, Floyd en Bart!

Floyd en Bart in de bloemen gezet
Floyd Roelofs(l) en Bart Bazen met de bos bloemen die ze kregen bij de uitreiking van hun certificaten.