Met een aantal enthousiaste bewoners verkent de gemeente Goeree-Overflakkee momenteel de mogelijkheden voor kwaliteitsverbetering van de historische kern van Oude-Tonge. Er liggen kansen om de uitstraling, het gebruik en de samenhang van het gebied te verbeteren.

Bewoners klopten enige tijd geleden bij de gemeente aan met een initiatief voor verbetering van het Kaaiplein. Als gemeente hebben we hun idee omarmd én is de samenwerking met de dorpsraad van Oude-Tonge gezocht. We zagen met elkaar mogelijkheden tot verbetering van een groter gebied. Daarom is cultuurhistorisch en stedenbouwkundig onderzoek uitgevoerd. Dit geeft inzicht in de historische ontwikkeling, in het huidige gebruik en de inrichting van de belangrijkste openbare ruimtes in de dorpskern.

Betrokkenheid

Om duidelijk te krijgen wat de bewoners belangrijk vinden bij deze kwaliteitsverbetering hebben we een enquête uitgezet. Maar liefst 245 inwoners vulden deze vragenlijst in, zowel ouderen als jongeren. We zijn blij met de vele reacties en de betrokkenheid. Er zijn veel aandachtspunten en ideeën aangedragen.

Zo worden als kwaliteiten van Oude-Tonge veelvuldig de sfeer en saamhorigheid in het dorp genoemd, maar ook het voorzieningenniveau van onder meer winkels en sportaccommodaties, de haven en het Kaaiplein. Daarnaast zijn er ook aandachtspunten aangegeven, zoals meer groen, het tegengaan van verpaupering en de bestrating. 

Gebiedsvisie centrum Oude-Tonge

De gebiedsvisie is in 2022 met de inwoners en andere betrokkenen besproken en daarna was er nog mogelijkheid om schriftelijk te reageren op de plannen. Dit heeft gezorgd voor een enkele reactie die samen met de gebiedsvisie aan de gemeenteraad is voorgelegd. De gemeenteraad heeft de gebiedsvisie op 2 februari 2023 vastgesteld. Momenteel wordt er gewerkt aan de uitwerking van de visie. Molendijk en Kaaiplein worden als eerste projecten uitgevoerd, samen met de in de visie genoemde quickwins. Voorbereiding en uitvoering van deze projecten zal plaatsvinden in 2023/2024. Een deel van de ontwikkeling van het Kaaiplein (weg vanaf de pleinkant tot aan de kade) wordt in deze periode nog niet uitgevoerd. Omdat de kade over een paar jaar vervangen wordt moet het aangrenzende straatwerk waarschijnlijk open, het zou zonde zijn om dit nieuw te realiseren waarna het na korte tijd weer open zou moeten. Dit onderdeel van het plan voor het Kaaiplein wordt daarom later gezamenlijk met de kadeverbetering uitgevoerd.  

Studiegebied cultuurhistorisch en stedenbouwkundig onderzoek Oude-Tonge.