Luchtfoto centrum van Ouddorp

Samen met vertegenwoordigers uit het dorp werkt gemeente Goeree-Overflakkee aan een visie voor het centrum van Ouddorp. We doen dit om het centrum ook in de toekomst aantrekkelijk en vitaal te houden. Dat betekent dat we voorzieningen willen behouden of toevoegen die passen bij wat de inwoners, ondernemers en andere betrokkenen nodig hebben en willen.

Tot nu toe was alle informatie over dit project te vinden op www.centrumouddorp.dtnp.nl. Hier kon u meer te weten komen over het eerdere proces, waaronder verschillende bijeenkomsten en de reacties van inwoners op de eerdere ideeën. Maar vanaf nu kunt u meedenken en meepraten via ons nieuwe platform, praatmee.goeree-overflakkee.nl. Dit platform is sinds 23 januari 2024 live. Hier blijft u ook op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. We kijken uit naar uw betrokkenheid en inbreng!

Uitkomsten enquête centrumvisie Ouddorp bekend

Wat vind je aantrekkelijk aan het centrum van Ouddorp zoals dat nu is? Is er iets dat je graag anders ziet? Hoe belangrijk vind je parkeren in de kerkring zelf? Een greep uit de vragen uit de enquête die de gemeente afgelopen weken (begin 2024) hield over het centrum van Ouddorp. Maar liefst 1.250 inwoners vulden de enquête in. De resultaten staan vanaf vandaag op het participatieplatform van de gemeente, resultatenenqueteOuddorp.