Luchtfoto centrum van Ouddorp

Dit is de projectwebsite voor de gebiedsvisie voor het centrum van Ouddorp. Op 7 en 8 november 2022 konden inwoners van Ouddorp hun mening geven en ideeën aandragen over de toekomst van het centrum van Ouddorp tijdens bijeenkomsten in het Raad- en Polderhuis. De komende maanden gaan we met deze visie aan de slag.

Terugblik bijeenkomst 7 & 8 november

Beide bijeenkomsten zijn goed verlopen er is een brede groep mensen langs geweest, ouderen, jongeren, ondernemers, dorpsraadleden, raadsleden, kerk ect. Totaal zijn er zo’n 60 personen langs geweest. Iedereen had de tijd om rustig de panelen te bekijken en er is enthousiast geprikt met speldjes over wat wel en geen goede ideeën waren. In het midden lag een grote kaart van het gebied waar we samen met de bezoekers hebben besproken en getekend wat kansen en knelpunten waren. Er zijn veel goede ideeën opgehaald die het bureau DTNP mee kan nemen in de verdere invulling van de visie. Het verkeer is het grootste knelpunt gebleken, iedereen wil het centrum graag bereikbaar hebben maar tegelijk gaan er ook veel geluiden op voor het (gedeeltelijk) autovrij maken van de kerkring. 

De planning is op dit moment om alle inspraak nu te verwerken en in december voor te leggen aan de projectgroep (met o.a. dorpsraad, BIZ, VEERO) en wethouder. Vervolgens wordt het plan in januari opnieuw aan het dorp gepresenteerd zodat men weer kan reageren. Vervolgens worden de opmerkingen verwerkt en gaat het in maart 2023 richting de gemeenteraad. 

Op de hoogte blijven van de laatste stand van zaken? Bekijk dan de website centrumouddorp.dtnp.nl(externe link).