Een buurtpreventieteam levert een bijdrage aan het voorkomen van inbraken. Inwoners zetten zich samen in voor een veilige en leefbare buurt. Zij doen dit samen met de politie en de gemeente.

Omschrijving

Leden van de buurtpreventie lopen op onregelmatige tijden door de wijk. En melden onveilige of verdachte situaties bij de politie en/of de gemeente. Ook wijzen zij buurtbewoners op onveilige/inbraakgevoelige situaties op en rond hun woning.

Op Goeree-Overflakkee zijn buurtpreventieteams actief in (daarachter staat het e-mailadres van de coördinator):

Aanmelden

Bent u van mening dat uw veiligheidsgevoelens in uw wijk onder druk komen te staan? Praat dan met uw buren of bekenden in uw wijk en kijk of er voldoende belangstelling is om een buurtpreventieteam in uw wijk op te richten. Meld u zich in ieder geval aan! U kunt dit bij de gemeente doen via het aanmeldformulier of neem contact op met uw wijkagent(externe link).

Meldt u zich aan als buurtpreventielid? Dan delen wij uw voor- en achternaam, mobiele telefoonnummer en e-mailadres met de coördinator en de andere leden van het buurtpreventieteam in uw kern. Daarnaast heeft de coördinator ook uw woonplaats. Uw mobiele telefoonnummer en e-mailadres gebruiken we om contacten tussen de leden mogelijk te maken. Uw adresgegevens gebruiken we om – zo nodig – uw materialen (hesje, zaklamp en notitieblokje) af te leveren.
Uw gegevens verwijderen we binnen 1 maand nadat u zich heeft afgemeld.