Samenvatting

De taak van een buurtpreventieteam is een bijdrage leveren aan het voorkomen van inbraken. Inwoners zetten zich gezamenlijk in voor een veilige en leefbare buurt en doen dit samen met de politie en de gemeente. Leden van de buurtpreventie lopen op onregelmatige tijden door de wijk en melden onveilige of verdachte situaties bij de politie en/of de gemeente. Ook attenderen zij buurtbewoners op onveilige/inbraakgevoelige situaties op en rond hun woning.

Op Goeree-Overflakkee zijn buurtpreventieteams actief in (daarachter staat het e-mailadres van de coördinator):

Aanmelden

Bent u van mening dat uw veiligheidsgevoelens in uw wijk onder druk komen te staan, praat dan met uw buren of bekenden in uw wijk en kijk of er voldoende animo is om een buurtpreventieteam in uw wijk op te richten. Meld u zich in ieder geval aan! U kunt dit doen bij de gemeente doen via het hieronder opgenomen aanmeldformulier of neem contact op met uw wijkagent.

Als u zich aanmeldt als buurtpreventie lid, dan worden uw voor- en achternaam, mobiele telefoonnummer en e-mailadres gedeeld met de coördinator en de andere leden van het buurtpreventieteam in uw kern. Daarnaast beschikt de coördinator ook over uw woonplaats. Uw mobiele telefoonnummer en emailadres worden gebruikt om contacten tussen de leden onderling te faciliteren. Uw adresgegevens worden gebruikt om – indien nodig – uw materialen (hesje, zaklamp en notitieblokje) af te leveren.

Uw gegevens worden binnen 1 maand  nadat u zich heeft afgemeld verwijderd.

Aanmelden voor buurtpreventieteam