Een buurtpreventieteam levert een bijdrage aan het voorkomen van inbraken. Inwoners zetten zich samen in voor een veilige en leefbare buurt. Zij doen dit samen met de politie en de gemeente.

Omschrijving

Leden van de buurtpreventie lopen op onregelmatige tijden door de wijk. En melden onveilige of verdachte situaties bij de politie en/of de gemeente. Ook wijzen zij buurtbewoners op onveilige/inbraakgevoelige situaties op en rond hun woning.

Op Goeree-Overflakkee zijn buurtpreventieteams actief in (daarachter staat het e-mailadres van de coördinator):

Aanmelden

Bent u van mening dat uw veiligheidsgevoelens in uw wijk onder druk komen te staan? Praat dan met uw buren of bekenden in uw wijk en kijk of er voldoende belangstelling is om een buurtpreventieteam in uw wijk op te richten. Meld u zich in ieder geval aan! U kunt dit bij de coördinator van het betreffende Buurtpreventieteam doen via het hierboven genoemde e-mailadres.

Heeft u interesse om zelf een buurtpreventieteam in uw buurt op te richten? Neem dan contact op met de gemeente via 140187 optie 3.