Met een Blijverslening betaalt u aanpassingen aan uw huis. Zo kunt u langer zelfstandig blijven wonen. U vraagt de Blijverslening aan bij de gemeente.

Omschrijving

Als u ouder wordt, wilt u nog wel in uw eigen huis blijven wonen. Hiervoor moet u uw huis misschien aanpassen. U wilt bijvoorbeeld een slaapkamer op de begane grond. Met een Blijverslening kunt u deze aanpassingen betalen.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden om een Blijverslening aan te vragen zijn:

 • U kunt de Blijverslening terugbetalen.
 • U bent nog niet begonnen met de werkzaamheden waarvoor u de lening aanvraagt.

Aanpak

Zo vraagt u de Blijverslening aan:

 • Neem contact op met de gemeente.
 • De gemeente beslist of u een Blijverslening mag aanvragen bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvestiging (SVn).
 • U ontvangt dan een toewijzingsbrief en een aanvraagformulier.
 • U stuurt het aanvraagformulier met de gevraagde gegevens naar de SVn.
 • De SVn bekijkt of u de lening kunt terugbetalen.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

AVG

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.