Het college van burgemeester en wethouders vergadert in principe elke dinsdagmorgen, behalve op officieel erkende feestdagen en een aantal vakantieweken.

Besluitenlijsten 2023