De Haringvlietbrug

De komende jaren vinden er, in opdracht van Rijkswaterstaat en provincie Zuid-Holland, op en in de omgeving van Goeree-Overflakkee diverse werkzaamheden plaats aan het wegennetwerk. Er staan werkzaamheden aan de Haringvlietbrug, de Heinenoordtunnel en de N59 gepland. Verschillende wegen worden dan voor langere tijd afgesloten voor al het verkeer. Dit heeft een sterke impact op de bereikbaarheid van ons eiland. Als gemeente zijn we veelvuldig in gesprek met Rijkswaterstaat, wegbeheerders in de regio, de veiligheidsregio, Connexxion, diverse ondernemersverenigingen en bewoners/bezoekers. Dit met als doel om de belangen van Goeree-Overflakkee zo goed mogelijk te behartigen. Afsluitingen zijn noodzakelijk en helaas is overlast onvermijdelijk. Door de geografische ligging van ons eiland zijn er niet veel mogelijkheden. Ondanks dat moeten we er alles aan doen om hinder zoveel als mogelijk te beperken. 

Op de volgende uitklapbare pagina's vertellen we u in het kort wat de wegwerkzaamheden inhouden en verwijzen wij u door naar de websites van de opdrachtgevers. Daar vindt u alle actuele informatie rondom deze projecten.

Renovatie Haringvlietbrug

De Haringvlietbrug in de A29 is gebouwd in de jaren ’60 van de vorige eeuw. De klep van de brug, het bewegingswerk en de technische installaties en systemen zijn aan vervanging toe. Door de renovatie blijft de brug ook in de toekomst veilig en de regio bereikbaar. In verband met de werkzaamheden aan de brug zal deze in juni, juli en deels augustus in beide richtingen voor langere tijd afgesloten zijn voor al het verkeer. Hinder is dan onvermijdelijk. Vanaf 1 januari ondervindt het scheepvaartverkeer hier al hinder van. Voor scheepvaart hoger dan 13 meter is dan geen bediening van de brug meer mogelijk. 

Meer informatie over de renovatie en de actuele planning van de werkzaamheden aan de Haringvlietbrug vindt u op de website van Rijkswaterstaat(externe link). Ook leest u daar meer over de maatregelen die worden getroffen, kunt u nieuwsberichten lezen en wordt antwoord gegeven op veelgestelde vragen. 

TIP: Meld u aan voor de Renovatie Haringvlietbrug en Heinenoordtunnel A29(externe link) nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
 

Renovatie Heinenoordtunnel

De Heinenoordtunnel in de A29 is gebouwd in de jaren ’60 van de vorige eeuw. De tunnel is toe aan groot onderhoud en de technische installaties en systemen zijn toe aan vervanging. Door de renovatie blijft de Heinenoordtunnel ook in de toekomst veilig en beschikbaar. De tunnel is een cruciale schakel voor Zuid-Holland, West-Brabant, Zeeland en het internationale verkeer. Elke dag rijden er  ± 110.000 voertuigen doorheen. In verband met de werkzaamheden aan de tunnel zal deze in augustus in beide richtingen voor langere tijd afgesloten zijn voor al het verkeer.

Meer informatie over de renovatie en de actuele planning van de werkzaamheden aan de Heinenoordtunnel vindt u op de website van Rijkswaterstaat(externe link). Ook leest u daar meer over de maatregelen die worden getroffen, kunt u nieuwsberichten lezen en wordt antwoord gegeven op veelgestelde vragen. 

TIP: Meld u aan voor de Renovatie Haringvlietbrug en Heinenoordtunnel A29(externe link) nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
 

Plaatsing verhoogde rijbaanscheiding N59

In augustus wordt op het drukste deel van de N59 een verhoogde rijbaanscheiding  geplaatst. Inhalen is al niet toegestaan, maar is dan ook niet meer mogelijk. Hierdoor kan tegemoetkomend verkeer niet op elkaars weghelft terechtkomen. De maatregel moet op die locatie de kans op ongevallen en de kans op serieus letsel en/of een fatale afloop bij een ongeval zo klein mogelijk maken. De rijbaanscheiding wordt geplaatst tussen P+R Schaapsweg en knooppunt Hellegatsplein. In verband met de werkzaamheden aan de N59 zal deze voor langere tijd afgesloten zijn voor al het verkeer. Hinder is dan onvermijdelijk.

Meer informatie over de plaatsing van de verhoogde rijbaanscheiding op de N59 en de actuele planning van de werkzaamheden vindt u op de website van provincie Zuid-Holland(externe link).  

TIP: Meld u aan voor de N59 van de toekomst nieuwsbrief(externe link) en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Werkzaamheden N215

Provincie Zuid-Holland vindt het belangrijk dat het verkeer vlot en veilig over de provinciale wegen kan rijden. Door toenemend verkeer, vooral in de spits, ontstaan onveilige verkeerssituaties op de N215 tussen Dirksland en Oude-Tonge. Om de bereikbaarheid, doorstroming en verkeersveiligheid op dit gedeelte van de N215 te verbeteren neemt de provincie samen met gemeente Goeree-Overflakkee en Waterschap Hollandse Delta een aantal maatregelen. Zo komt er onder meer een rotonde en een fietstunnel bij bedrijventerrein ‘De Tram’ in Nieuwe-Tonge, een rotonde met 2 rijstroken en een fietstunnel bij Middelharnis en een ongelijkvloerse kruising op de Oudelandsedijk bij Nieuwe-Tonge. In 2023 wordt gestart met de eerste werkzaamheden aan de N215. De verwachting is nu dat hierdoor deze zomer geen aanvullende, extra verkeershinder ontstaat. In 2026 moeten de werkzaamheden gereed zijn. 

Meer informatie over de werkzaamheden aan de N215 en de actuele planning vindt u op de website van provincie Zuid-Holland(externe link)

TIP: Meld u aan voor de nieuwsbrief N215 Dirksland-Oude-Tonge(externe link) en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
 

Informatie voor ondernemers

Als ondernemer op Goeree-Overflakkee is de kans groot dat u in 2023 hinder gaat ondervinden van de geplande wegwerkzaamheden. In 2022 is daarom samenwerkingsorganisatie Zuid Holland Bereikbaar(externe link) van start gegaan. Bij Zuid Holland Bereikbaar werken Rijk en regio intensief samen om Zuid-Holland in beweging te houden. Want de bereikbaarheid van Zuid-Holland, ook op Goeree-Overflakkee, staat onder druk. Speciaal voor Goeree-Overflakkee is er binnen Zuid Holland Bereikbaar een zogeheten mobiliteitsmakelaar aangesteld in de persoon van Lennart de Pee. Ondervinden uw bedrijfswagens, vrachtwagens, medewerkers en/of bezoekers straks hinder van de werkzaamheden? Neem dan contact met hem op. Hij zoomt samen met u in op mogelijke (reis)alternatieven tijdens de afsluiting van de Haringvlietbrug, de Heinenoordtunnel en de N59 en kijkt naar kansen en mogelijkheden om uw bedrijf in de zomer van 2023 zo goed mogelijk bereikbaar te houden. U kunt hem bereiken op telefoonnummer 0613710602 of per e-mail: lennartdepee@zuidhollandbereikbaar.nl.  

Toolkit voor ondernemers

Op de website van Rijkswaterstaat(externe link) staat een toolkit voor bedrijven met daarin communicatiemiddelen die gebruikt kunnen worden in de eigen communicatie.

Internationale informatiepagina

Rijkswaterstaat heeft een internationale informatiepagina over de renovaties gelanceerd: a29roadworks.nl(externe link). De meest belangrijke informatie is op deze website in 9 talen te vinden.

Signalen 

Gemeente Goeree-Overflakkee vindt het belangrijk dat ondernemers zich laten horen. Signalen van ondernemers nemen wij mee naar de verschillende overleggen met onder meer Rijkswaterstaat en provincie Zuid-Holland waar wij aan deelnemen. Ondernemers die vragen of signalen aan de gemeente willen doorgeven, kunnen een e-mail sturen naar bedrijvencontactpunt@goeree-overflakkee.nl.  

Maatregelen

Rijkswaterstaat treft verschillende maatregelen. Naast dat het werk wordt uitgevoerd in de periode met het minste verkeer op de weg, gaat het om maatregelen die moeten bijdragen aan de doorstroming van het verkeer (pontverbinding (brom)fietsers, in stand houden van het openbaar vervoer, voorzieningen voor hulpdiensten, omleidingen) en tips om ander reisgedrag te stimuleren. 

Meer informatie over de maatregelen die Rijkswaterstaat treft kun je vinden op hun website:

Gemeente Goeree-Overflakkee is veelvuldig in gesprek met Rijkswaterstaat, wegbeheerders in de regio, de veiligheidsregio, Connexxion, diverse ondernemersverenigingen en bewoners/bezoekers om de belangen van Goeree-Overflakkee te behartigen.  

Veiligheid 

De veiligheid van inwoners en bezoekers op Goeree-Overflakkee moet gewaarborgd blijven. Burgemeester Grootenboer onderhoudt hierover nauw contact met haar collega burgemeesters van gemeente Hoeksche Waard, gemeente Schouwen-Duiveland, gemeente Moerdijk en met de veiligheidsregio’s. Samen zijn ze actief in gesprek met Rijkswaterstaat. Er wordt specifiek overleg gevoerd over de hulpdiensten, hun routes en de bereikbaarheid. Het is van zeer groot belang dat de hulpdiensten tijdens de projecten goed hun werk kunnen blijven uitvoeren, waarbij de veiligheid van inwoners en bezoekers niet in het geding komt.
 

Nieuwsberichten