Belangrijk nieuws voor evenementorganisatoren: geef uw evenement op tijd door!

Wilt u in 2024 een groot evenement (categorie B of C) organiseren? Meld dit uiterlijk 13 oktober aanstaande bij de gemeente. Dit geldt ook voor de jaarlijks terugkerende evenementen. Het gaat dus om nieuwe én bestaande evenementen. Deze melding is nodig vanwege de capaciteitsplanning van de hulpdiensten en de spreiding van evenementen in de regio.

Uw evenement op de regionale kalender

Met uw melding (een vooraankondiging) plaatst u uw evenement op de regionale evenementenkalender. Hiermee zijn ook de hulpdiensten op de hoogte van het evenement. U voorkomt dat uw evenement vanwege te weinig capaciteit bij de hulpdiensten niet door kan gaan. Let op: een vooraankondiging is géén aanvraag evenementenvergunning. De aanvraag voor een evenementenvergunning of de melding doet u volgend jaar, ruim voor de start van het evenement.

Wat is een ‘categorie B en C’ evenement?

Dit zijn evenementen die verdergaande risico’s met zich meebrengen voor de openbare orde, de veiligheid, de volksgezondheid of het milieu. Gemeente en hulpdiensten treffen maatregelen om risico’s en/of de schadelijke gevolgen van incidenten te beperken. Voor evenementen die in deze categorie vallen, moet de organisator onder andere een veiligheidsplan, een gezondheidsplan en een mobiliteitsplan opstellen.

Contact

U kunt uw vooraankondiging evenement doorgeven aan team Veiligheid en Handhaving via apv-dhw@goeree-overflakkee.nl. Vermeld hierbij als onderwerp: vooraankondiging + naam evenement en uiteraard de datum. 

Twijfelt u of uw evenement moet worden aangemeld op de kalender? Neem contact met ons op via telefoonnummer 14 0187.