De gemeenteraad stelde op donderdag 9 november onze begroting voor 2024 vast. Zeg maar het huishoudboekje van de gemeente. Daarin staan alle inkomsten en uitgaven voor 2024. Soms best ingewikkelde informatie. Waar gaan we als gemeente in 2024 het geld aan uitgeven? En wat komt er eigenlijk binnen?

Inkomsten en uitgaven van de begroting 2024 in één oogopslag

Begroting 2024
InkomstenUitgaven
Rijksmiddelen€  99,2 miljoenAantrekkelijk eiland€    52,8 miljoen
Lokale heffingen€  11,4 miljoenVitaal eiland€    77,4 miljoen
Overige inkomsten*€  51,0 miljoenDuurzaam en innovatief eiland€      2,6 miljoen
  Betrokken eiland€      5,4 miljoen
  Kosten bedrijfsvoering€    23,4 miljoen 
Totaal inkomsten€ 161,6 miljoenTotaal uitgaven€  161,6 miljoen

* Voorbeelden van overige inkomsten zijn: dividend, verhuur gemeentelijke gebouwen en leges voor bouwvergunningen en reisdocumenten.

Wat betaal ik in 2024  aan gemeentelijke belastingen en heffingen?

Gemeentelijke heffingen 2024
 2024Landelijk gemiddelde2023
Afvalstoffenheffing€  315,50€  329,00€ 297,00
Rioolheffing€  202,00€  213,00€ 192,00
Onroerende zaakbelasting
(bij een gemiddelde WOZ-waarde)
€  393,58€  402,00€  380,31
Totaal€  911,08€  944,00€  869,31

Quotes van de bestuurders over 2024

Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman:

“Een regionaal ziekenhuis, zoals ons Van Weel-Bethesda Ziekenhuis is essentieel voor de leefbaarheid van Goeree-Overflakkee. Als gemeente staan we ook in 2024 samen met Curemare, huisartsen en andere zorgpartijen op de bres voor het behoud van goede (spoed)-zorg. Voor onze gemeente, voor de regio.”

Wethouder Henk van Putten (CDA)

“We zijn trots op onze ondernemers en hun grote innovatiekracht en creativiteit. We dagen als gemeente graag bij aan goede werkgelegenheid en bestaanszekerheid voor de bedrijven én hun werknemers. Twee sectoren krijgen nu extra onze aandacht: landbouw en visserij. Om de uitdagingen het hoofd te bieden is het onder meer van beland om in te zetten op duurzaamheid en innovatie.”

Wethouder Berend Jan Bruggeman (GOLV) 

“Een gezonde jeugd, vitale ouderen en sociale verbondenheid. Dat is waar we hard aan werken. We moedigen actieve levensstijlen en gezonde keuzes aan en investeren in sociale programma’s en voorzieningen. Dit doen we voor én met elkaar.”

Wethouder Daan Markwat (SGP) 

“Wij bouwen aan een toekomst waarin onze woningzoekenden een plek kunnen vinden op Goeree-Overflakkee. We werken aan een nieuwe woonvisie en spelen actief in op de groeiende behoefte onder onze inwoners aan betaalbare en sociale huurwoningen op het eiland. Nieuwbouwprojecten als Hof van Lucard (Nieuwe-Tonge) en de Nollepolder (Melissant) zijn hier goede voorbeelden van.”

Wethouder Jaap Willem Eijkenduijn (PvdA)

‘Kunst en Cultuur zet ons aan het denken, zorgt ervoor dat we ons inleven en brengt ons dichter bij elkaar. Zeker op een eiland als Goeree-Overflakkee zijn we daar sterk in! We zijn trots op onze culturele sector en ons cultureel erfgoed. Tegelijk zorgen we dat er ruimte is voor groei, nieuwe ideeën en initiatieven. Want kunst en cultuur is altijd in beweging.”

Meer informatie

Voor meer informatie over het huishoudboekje van gemeente Goeree-Overflakkee, lees ook het interview met wethouder Jaap Willem Eijkenduijn