Sinds 1 januari 2022 behandelt de gemeente geen asbestsloopmeldingen meer, vanaf dan doet de milieudienst DCMR dat. Iedereen die asbest wil verwijderen moet dit altijd melden via omgevingsloket. DCMR toetst de melding namens de gemeente en beoordeelt of het asbest op de juiste manier verwijderd wordt. Zo mogen in heel veel gevallen alleen gecertificeerde bedrijven bedrijfsmatig asbest verwijderen. En voor gebouwen van vóór 1994 is vaak een asbestinventarisatierapport nodig.

Let op

Het is niet meer mogelijk om subsidie voor het verwijderen van asbest aan te vragen.

Omschrijving

Meldingen & toezicht

Het toezicht op asbestsanering is niet gekoppeld of gelijk aan het toezicht op gewone sloopwerkzaamheden. Het zijn separate basistaken die uiteraard wel verband met elkaar houden als het gaat om de chronologische volgorde van de uitvoering van de activiteit; asbestsanering gaat altijd vooraf aan sloop. Het toezicht op asbestsanering en sloop kan wel samenvallen als het om bedrijfsmatige activiteiten gaat. In het geval het een particuliere aangelegenheid betreft is dit niet altijd mogelijk, hoewel wel wenselijk.

Het milieutoezicht op asbestsanering is een basistaak en wordt daarom uitgevoerd door de DCMR.

Asbesttelefoon en informatie over asbest

De DCMR heeft een speciale asbesttelefoon. Bedrijven en particulieren kunnen met al hun vragen over asbest terecht op telefoonnummer 010 246 86 56. Op dit speciale telefoonnummer kan men advies vragen over het indienen van sloopmeldingen en het verwijderen van asbest. Twijfelt u bijvoorbeeld of u een asbestinventarisatierapport nodig heeft? Dan kunt u de asbesttelefoon bellen. Ook bedrijven kunnen hier met hun vragen terecht. Wie de asbesttelefoon belt, krijgt rechtstreeks een asbestdeskundige aan de lijn. De asbesttelefoon is op werkdagen bereikbaar van 8.00 uur tot 16.00 uur. Buiten kantooruren kunt u uw vragen stellen via het formulier op de website. DCMR streeft ernaar om de eerstvolgende werkdag uw vraag te beantwoorden.

Kosten

U betaalt de kosten voor het verwijderen van asbest zelf.

Bedrijven kunnen in aanmerking komen voor een fiscale regeling. Neem daarvoor contact op met de Belastingdienst.

Voorwaarden

De voorwaarden voor het laten verwijderen van asbest zijn:

 • U laat het asbest verwijderen door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf.
 • Het bedrijf maakt van tevoren een asbestinventarisatierapport.

Wilt u zelf asbest verwijderen? Dan zijn dit de voorwaarden:

 • U bent particulier. Het gaat om uw woning.
 • U verwijdert een dak of vloer van maximaal 35 m².
 • Het asbest is in goede staat.
 • Platen en dakpannen met asbest zitten alleen met schroeven vast aan ander materiaal.

Aanpak

Zo meldt u dat u asbest gaat verwijderen:

 • Ga naar het Omgevingsloket.
 • U geeft aan dat u een melding doet (als particulier of namens een bedrijf).
 • U logt in.
 • U geeft onder andere door:
  • uw naam en adres (gebouweigenaar)
  • naam en adres van degene die het asbest gaat verwijderen
  • de dagen en tijden dat u asbest gaat verwijderen
  • de manier waarop u asbest gaat verwijderen
  • eventueel: een asbestinventarisatierapport

Termijn

Als bedrijf doet u de melding minimaal 4 weken van tevoren. Er zijn uitzonderingen. Bijvoorbeeld als het gaat om een reparatie, waarbij de bewoner niet 4 weken kan wachten op het weghalen van het asbest. Dan kunt u de melding minimaal 5 werkdagen van tevoren doen.

Bent u particulier en verwijdert u het asbest zelf? Doe de melding minimaal 5 werkdagen van tevoren.

AVG

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.