Gaat u een alarminstallatie plaatsen? Dan moet u hiervoor een melding doen of een omgevingsvergunning aanvragen. Dit doet u via het Omgevingsloket.

Let op

Heeft u in 2023 een melding gedaan of een vergunning aangevraagd? Dan gelden voor u mogelijk andere regels.

Omschrijving

Als u een alarmsysteem in uw huis of bedrijf wilt installeren dat ook buiten hoorbaar of zichtbaar is, dan meldt u dat bij de gemeente.

Heeft uw alarmsysteem een opvallend geluid of lichtsignaal? Dan heeft u een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld voor een brandalarm op een bedrijventerrein met erg hard geluid en met zwaailichten.

Voorwaarden

U doet een melding als uw alarminstallatie:

 • buiten hoorbaar is
 • buiten zichtbaar is

U vraagt een omgevingsvergunning aan als uw alarminstallatie:

 • een opvallend of hard geluid maakt
 • een opvallend lichtsignaal afgeeft

Aanpak

Zo meldt u een alarminstallatie of vraagt u een vergunning aan:

 • Ga naar het Omgevingsloket.
 • Doe de vergunningcheck. U ziet of u een melding moet doen of een vergunning nodig heeft.
 • Log in:
  • voor uzelf: met DigiD
  • voor een bedrijf: met eHerkenning
 • U geeft door:
  • wat voor soort installatie u wilt plaatsen en hoe deze werkt
  • waar precies u de installatie wilt plaatsen
  • 2 waarschuwingsadressen, inclusief telefoonnummers en namen van contactpersonen
 • Bij het aanvragen van een vergunning geeft u ook aan of u heeft overlegd met belanghebbenden. Dat zijn degenen op wie uw plannen direct of indirect invloed hebben, bijvoorbeeld buurtbewoners. Laat ook weten op welke manier dit is gegaan. En wat u heeft gedaan met de uitkomst. 

Termijn

Uw melding doet u minimaal 4 weken voordat u een alarminstallatie plaatst.

De gemeente neemt binnen 8 weken na ontvangst van uw vergunningsaanvraag een besluit. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

AVG

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.