De adviesraad sociaal domein Goeree-Overflakkee (ASDGO) bestaat uit dertien leden met een onafhankelijk voorzitter. Zij zijn allemaal woonachtig op Goeree-Overflakkee en hebben affiniteit met en deskundigheid op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) , de Jeugdwet en/of de Participatiewet.

De Adviesraad is bevoegd om gevraagd en ongevraagd een niet-bindend advies te geven over beleid op het gebied van de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet, aan het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van de gemeente Goeree-Overflakkee. De uitgebrachte adviezen zijn in te zien op de website van de adviesraad: www.asdgo.nl(externe link).

De adviesraad sociaal domein Goeree-Overflakkee behartigt geen individuele belangen. Dit betekent dat als u wilt aangeven dat de gemeente onjuist handelt in uw persoonlijke situatie, als u een klacht heeft, of bezwaar wilt maken, u zich niet kunt wenden tot de adviesraad. Neemt u dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0187 of het contactformulier.

Meer informatie over de adviesraad sociaal domein Goeree-Overflakkee is te vinden op www.asdgo.nl(externe link).