Is uw kindje heel kort na de bevalling overleden? Dat is een ingrijpende gebeurtenis. De gemeente helpt u graag zo goed mogelijk bij de administratieve kant.

Omschrijving

Is uw kindje overleden voordat u aangifte van geboorte heeft gedaan? U moet dan toch nog aangifte van geboorte doen, en aangifte van overlijden. De uitvaartverzorger mag deze aangiftes ook voor u doen.

Aangifte van geboorte doet u in de gemeente waar uw kindje is geboren.

Aangifte van overlijden doet u in de gemeente waar uw kindje is overleden.

Inschrijving BRP (basisregistratie personen)

Nadat u aangifte van geboorte hebt gedaan, is uw kindje automatisch opgenomen in de basisregistratie personen (BRP). De gegevens van uw kind staan dan bij uw persoonlijke gegevens op bijvoorbeeld MijnOverheid.nl.

Kinderen die zijn geboren vanaf 1995 staan na geboorteaangifte automatisch ingeschreven in het BRP. Heeft u voor 1995 een kindje gekregen dat kort na de geboorte overleed? En wilt u dat uw kind in de BRP wordt opgenomen? U kunt dat alsnog regelen. Dat doet u in de gemeente waarin u woont.

Kosten

Aangifte doen van geboorte en overlijden is gratis. Een uittreksel van de geboorteakte of van de akte van overlijden kost € 16,60.

Voorwaarden

Aangifte van geboorte mag door:

 • 1 van de ouders van het kind
 • iemand die bij de geboorte aanwezig was
 • een medewerker van het ziekenhuis
 • de uitvaartverzorger

Aangifte van overlijden mag door

 • 1 van de ouders van het kind
 • de uitvaartverzorger

U kunt uw doodgeboren kind registreren in de basisregistratie personen (BRP) als u:

 • 1 van de ouders bent
 • in Nederland woont of gaat wonen

Aanpak

Is uw kindje overleden voor u geboorteaangifte heeft gedaan? U regelt de aangifte van geboorte en overlijden als volgt:

U doet geboorteaangifte in de gemeente waar uw kind is geboren.

U hebt nodig:

 • uw geldige identiteitsbewijs
 • een geldig identiteitsbewijs van de moeder uit wie het kind geboren is
 • de verklaring van geboorte van het ziekenhuis of de verloskundige

Eventueel laat u ook zien:

 • uw trouw- of partnerschapsboekje, als u wilt dat de gemeente de naam van uw kind hierin vermeldt.

U doet aangifte van het overlijden in de gemeente waar uw kind is overleden. U heeft nodig:

 • uw geldige identiteitsbewijs
 • de verklaring van de arts van het overlijden van uw kind

Termijn

Uw kind moet binnen 6 werkdagen een begrafenis of crematie krijgen. U moet voor de uitvaart aangifte van overlijden hebben gedaan.

Voor inschrijven in de basisregistratie personen (BRP) maakt het niet uit hoelang het geleden is dat uw kind is geboren.

AVG

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt.
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.