Gemeente Goeree-Overflakkee

Uw Reactie

Zorgaanbieders

Contracten zorgaanbieders Jeugdwet en Wmo

De gemeente Goeree-Overflakkee heeft per 1 juli 2019 de Jeugd Ondersteuning, Wmo Ondersteuning, Hulp bij het Huishouden, Vervoer en Casusregie gecontracteerd bij in totaal 27 aanbieders. De documenten bij deze aanbesteding zijn te vinden op TenderNed.nl.

Per 1 januari 2022 is er een mogelijkheid voor instroom van nieuwe zorgaanbieders. Deze mogelijkheid zal rond 1 juli 2021 worden gepubliceerd op TenderNed.

Voor nadere informatie over de inkoop van Jeugdwet en Wmo kunt u een e-mail sturen aan a.vanes@goeree-overflakkee.nl.