Gemeente Goeree-Overflakkee

Uw Reactie

Zorgaanbieders

Contracten zorgaanbieders Jeugdwet en Wmo

De gemeente Goeree-Overflakkee heeft per 1 juli 2019 de Jeugd Ondersteuning, Wmo Ondersteuning, Hulp bij het Huishouden, Vervoer en Casusregie gecontracteerd bij in totaal 27 aanbieders. De documenten bij deze aanbesteding zijn te vinden op TenderNed.nl.

Per 1 januari 2021 is er een mogelijkheid voor instroom van nieuwe zorgaanbieders. Deze mogelijkheid zal rond 1 juli 2020 worden gepubliceerd op TenderNed. Voor 1 januari 2021 is er géén mogelijkheid om in te stromen op de overeenkomst.

Voor nadere informatie over de inkoop van Jeugdwet en Wmo kunt u een e-mail sturen aan b.dewaal@goeree-overflakkee.nl.