Gemeente Goeree-Overflakkee

Uw Reactie

Welzijns- en vrijwilligersorganisaties

 • GO voor elkaar

  Vrijwilligers zijn het cement van de samenleving

  Elkaar helpen zit in onze genen. Nederland behoort niet voor niets tot de landen waar het meeste vrijwilligerswerk wordt verricht. Go voor elkaar is er graag voor elkaar: op het gebied van zorg, welzijn, sport, cultuur en natuur, voor organisaties, kerken, verenigingen, scholen of gewoon onze buren, structureel of incidenteel.

  Lees verder
 • Stichting Zijn

  Stiching ZIJN staat voor het aanbieden van diensten en ondersteuning ten behoeve van het welzijn van de burgers van Goeree-Overflakkee. De Stichting is dé welzijnsorganisatie op het eiland Goeree-Overflakkee, die een breed, gedifferentieerd en kleinschalig aanbod levert op het gebied van peuterspeelzalen, welzijn en cultuur.

  Lees verder
 • A(nonieme) A(lcoholisten) Goeree-Overflakkee

  ‘Anonieme Alcoholisten’ is een gemeenschap van mannen en vrouwen die hun ervaring, kracht en hoop met elkaar delen om hun gemeenschappelijk drankprobleem op te lossen en anderen daarbij te helpen.

  Lees verder
 • C(ocaine) A(nonymous)

  Cocaine Anonymous is een groep van, door en voor verslaafden die bij elkaar komen om te herstellen van hun verslaving.

  Kijk voor meer informatie op ca-holland.nl.

 • Maatschappelijk werk Kwadraad

  Iedereen kan voor ondersteuning en psychosociale hulpverlening  terecht bij het  Maatschappelijk werk van Kwadraad (www.Kwadraad.nl) gevestigd in gebouw 'De Dillenburg', Juliana van Stolberglaan 19. U kunt uw vraag stellen via de website of u kunt bellen met 088 900 4000. U kunt Kwadraad ook bereiken via de mail: info@kwadraad.nl.

 • Bureau Jeugd in Perspectief (JIP)

  Bureau JIP begeleidt jonge mensen die, om wat voor reden dan ook, geremd worden in hun ontwikkeling. Door de begeleiding gaan mensen zélf aan de slag. Ze gaan ervaren dat ze helemaal oké zijn, en dat sommige dingen moeilijk kunnen zijn. Samen met de ouders wordt onderzocht wat goed is voor hun kind.

  Lees verder
 • Moedige Moeders Goeree Overflakkee

  De Moedige Moeders weten dat ouders, vooral moeders, zich machteloos voelen als ze merken dat hun kind verslaafd is aan alcohol en/of drugs. Ze willen taboes doorbreken en de geheimen rond alcohol en drugs bespreekbaar maken. Dit doen ze door middel van een telefonische hulplijn, huisbezoek op aanvraag, weerbaarheidstrainingen, thema-avonden en het geven van voorlichting op scholen of bij verenigingen en kerken.

  Lees verder