Gemeente Goeree-Overflakkee

Uw Reactie

Uw eigen netwerk/Informele zorg

Het Rijk en de gemeente gaan ervan uit dat iedereen zelf verantwoordelijk is voor zijn of haar leven en welzijn en dat mensen zoveel mogelijk voor elkaar zorgen. Als je hulp nodig hebt om mee te kunnen doen aan de samenleving, is die hulp vaak wel in de buurt te vinden bij familie, vrienden of buren. Dat noemen we mantelzorg, vrijwilligerswerk of informele zorg. Dat is zorg die onbetaald is en niet vanuit een beroep wordt gegeven aan mensen die bijvoorbeeld (langdurig) ziek zijn of een handicap hebben.

Mantelzorg

Mantelzorgers zorgen voor een (chronisch) zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, familielid, vriend of kennis. Mantelzorgers zijn geen professionele zorgverleners, maar geven zorg omdat zij een persoonlijke band hebben met de hulpbehoevende. Mantelzorg is vaak langdurig en intensief. Omdat mantelzorgers de zorg voor een familielid een vanzelfsprekende zaak vinden, zijn zij zich er niet altijd van bewust dat ze tot de grote groep informele zorgverleners behoren. 

Uitgangspunt van de wet is dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen, met behulp van het eigen sociale netwerk en eventueel met ondersteuning van de gemeente, voorzieningen en organisaties. Mantelzorgers hebben daarin een belangrijke rol.

De eigen mogelijkheden van inwoners én hun mantelzorgers zijn het uitgangspunt in de Wmo. In het gesprek ‘aan de keukentafel’ wordt niet alleen gekeken wat de mantelzorger kan bijdragen aan de zorg, maar óók wat de mantelzorger zelf nodig heeft aan ondersteuning om die rol te kunnen vervullen.

Mantelzorgers die zelf onvoldoende zelfredzaam zijn kunnen in bepaalde gevallen ondersteuning van de gemeente krijgen. Ook respijtzorg, zoals kortdurend verblijf in een zorghotel of dagopvang, bedoeld om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten van de zorgtaak, behoren tot de mogelijkheden. Ook dit is allemaal maatwerk. 

Vrijwilliger

De vrijwilliger kiest er bewust en vrijwillig voor om te zorgen voor hulpbehoevende mensen. Vaak verrichten ze het vrijwilligerswerk in een professionele organisatie zoals een ziekenhuis of bij een stichting zoals De Zonnebloem.

Op de website GO voor elkaar worden mensen met een hulpvraag, vrijwilligers en professionals op Goeree-Overflakkee samengebracht. Hier vindt u alle vraag naar en aanbod van vrijwilligerswerk op het eiland. Daarnaast vindt u hier interessante informatie voor vrijwilligers. Door mensen met elkaar in contact te brengen, komt vraag en aanbod samen. Zo draagt GOvoorelkaar haar steentje bij aan een betrokken samenleving. GOvoorelkaar is de eilandelijke website voor iedereen die zijn talent wil inzetten om een ander te helpen en voor iedereen die hulp kan gebruiken!

Daarnaast is er de Stichting Zijn. Die werkt op 3 manieren met vrijwilligers:

  • Binnen deze stichting werken ze veel met vrijwilligers. Wij zijn erg blij met deze vrijwilligers, zonder hen zou de stichting niet kunnen bestaan.
  • Er is een nauwe samenwerking met de website GOvoorelkaar, een website wat vraag en aanbod van vrijwilligers automatisch matcht.
  • 't Punt, is een vrijwilligerssteunpunt met een vrijwilligersconsulent met een persoonlijke benadering. Dit is een aanvulling op de website GOvoorelkaar.