Gemeente Goeree-Overflakkee

Uw Reactie

Voedselbank

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Op Goeree-Overflakkee is een voedselbank. Het  belangrijkste doel van de voedselbank is om mensen, die niet genoeg geld overhouden om voedsel te kunnen kopen, wekelijks te voorzien van een voedselpakket.

Of iemand in aanmerking komt voor een wekelijks voedselpakket is afhankelijk van het leefgeld dat de aanvrager overhoudt. Met 'leefgeld' wordt bedoeld: het bedrag dat overblijft voor eten, drinken en persoonlijke verzorging. Voor een huishouden gelden de volgende basisnormen:

 • Basisbedrag per huishouden: € 135,-- per huishouden leefgeld per maand en
 • Per persoon: € 95,-- per persoon leefgeld per maand.

Voor een gezin met twee ouders en drie kinderen geldt dus een basisnorm van € 610,-- per maand.

Alleen als iemand minder leefgeld overhoudt dan de hierboven genoemde basisnormen, kan hij of zij in aanmerking komen voor een wekelijks voedselpakket.

Informatie over het aanvragen van voedselhulp vindt u onder het kopje 'Hoe werkt het' hieronder.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Om in aanmerking te komen voor  een wekelijks voedselpakket moet worden voldaan aan een aantal eisen. De gemeente moet daarom weten wat de gezinssamenstelling van de aanvrager is, maar ook wat zijn of haar inkomsten en uitgaven zijn..

Onder inkomsten wordt  o.a. verstaan:

 • loon/uitkering
 • huur en zorg toeslag 
 • alimentatie
 • bijzondere bijstand
 • kostgeld inwonende kinderen

Uitgaven zijn o.a.:

 • huur / hypotheek
 • energiekosten
 • verzekeringen
 • schuldenlast

Hulptabel voor bepalen leefgeld

Alleenstaande

 • 0 kinderen  : € 215 per maand
 • 1 kind         : € 300 per maand
 • 2 kinderen  : € 385 per maand
 • 3 kinderen  : € 470 per maand
 • 4 kinderen  : € 555 per maand
 • 5 kinderen  : € 640 per maand

Echtpaar en samenwonende partners

 • 0 kinderen  : € 300 per maand
 • 1 kind         : € 385 per maand
 • 2 kinderen  : € 470 per maand
 • 3 kinderen  : € 555 per maand
 • 4 kinderen  : € 640 per maand

Aanvragen en aanmelding bij voedselbank

Als u op grond van de hierboven vermelde informatie in aanmerking komt voor voedselhulp kunt u de aanvraag online indienen bij de gemeente.

Na ontvangst van uw aanvraag zal de gemeente uw gegevens controleren en contact met u opnemen. Als u aan de voorwaarden voldoet, kunt u zich aanmelden voor een voedselpakket.

Voedselhulp online aanvragen