Gemeente Goeree-Overflakkee

Uw Reactie

Psychische hulp, melding

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Maakt u zich zorgen over iemand en denkt u dat deze persoon dringend psychische hulp nodig heeft omdat hij of zij een gevaar is voor zichzelf of anderen? Dan kunt u dat melden bij het Sociaal Meldpunt van de gemeente Goeree-Overflakkee. Het Sociaal Meldpunt is telefonisch te bereiken via nummer 14 0187 (keuze 1).

Als er sprake is van een crisis, bel dan gelijk 112. Dan kunnen snel passende maatregelen worden genomen (bijvoorbeeld verplichte psychische zorg).

U vindt hier informatie over: "Extra informatie"

Extra informatie

Na uw melding onderzoekt de gemeente of en welke hulp nodig is. Dit gebeurt met een zogenaamd verkennend onderzoek. Een psychiatrisch geschoolde medewerker beoordeelt of de persoon een gevaar is voor zichzelf of anderen. Ook onderzoekt de medewerker of dit komt door een psychiatrische stoornis.

Verplichte zorg

Alleen als het niet anders kan zet de gemeente verplichte zorg in. Dan vraagt de gemeente de officier van justitie om een zorgmachtiging. Uiteindelijk  beslist de rechter of deze persoon verplichte zorg krijgt. Een persoon die verplichte zorg nodig heeft kan zorg aan huis krijgen of wordt opgenomen in een zorginstelling.

Patiëntenvertrouwenspersoon

De persoon die psychisch hulp nodig heeft, heeft recht op hulp van een patiëntenvertrouwenspersoon (pvp). Dat is iemand die in dienst is van de onafhankelijke Stichting PVP. Als de persoon dit wil, geeft de gemeente zijn/haar contactgegevens door aan deze stichting.

Wilt u steun van een PVP? Geef de gemeente dan toestemming uw contactgegevens door te geven aan de Stichting PVP. U kunt ook zelf contact opnemen via tel. 0900-4448888 of door te mailen naar helpdesk@pvp.nl

En verder...

  • Als betrokken familielid krijgt u binnen 14 dagen de uitkomst van het onderzoek.
  • Bent u het niet eens bent met de uitkomst? Dan kunt u eisen dat de officier van justitie de zaak toch onderzoekt.
  • Als u geen naaste familie bent, dan krijgt u geen informatie over de uitkomst.
  • Na uw melding kan, in een crisissituatie, onmiddellijk verplichte psychische zorg worden ingezet. Dit gebeurt op basis van een medische verklaring van een psychiater. De burgemeester moet binnen 18 uur  na het inzetten van de verplichte zorg een crisismaatregel nemen.