Gemeente Goeree-Overflakkee

Uw Reactie

Omgaan met dementie

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Als u of uw naaste problemen ervaart met het geheugen, roept dit vaak veel spanning en vragen op. Het hebben van geheugenproblemen kan onder andere gepaard gaan met schaamte, onzekerheid, relatieproblemen, eenzaamheid en soms met gedragsverandering. Het is daarom van belang om geheugenproblemen al in een vroeg stadium te bespreken met de huisarts.

De huisarts doet verder onderzoek om het probleem te verhelderen. Indien nodig verwijst de huisarts u of uw naaste door voor nader onderzoek en diagnostiek.De huisarts inventariseert de zorgbehoefte en meldt u of uw naaste – indien gewenst – aan bij de casemanager dementie.

www.samendementievriendelijk.nl

www.ketenzorgdementie-zhe.nl

www.alzheimer-nederland.nl

Dagbesteding

Op diverse locaties kunt u of uw naaste dagbesteding krijgen. In dagactiviteitencentra kunnen ouderen terecht die dagelijks of enkele malen per week ondersteuning nodig hebben. Door deelname aan dagbesteding kunnen ouderen langer zelfstandig blijven wonen. Bovendien wordt de mantelzorger even ontlast.

Met een afwisselend dagprogramma in groepsverband en individueel wordt gewerkt aan het behoud van zelfredzaamheid, psychische en sociale vaardigheden. Het aanbod omvat onder meer gymnastiek, geheugentraining en creatieve activiteiten.

Op Goeree-Overflakkee kunt u op de volgende locaties aan dagbesteding deelnemen:

  • Geldershof
  • Ebbe en Vloed
  • Nieuw Rijsenburgh
  • De Schaapskooi
  • De Vliedberg

Om deel te nemen aan deze dagbesteding dient u een melding Wmo te doen. Voor meer informatie kunt u op onderstaande link klikken.

Geheugenbibliotheek

Door dementie raakt iemand grip kwijt op zijn handelen en zijn omgeving. Dit kan angst, onzekerheid, passiviteit en isolatie tot gevolg hebben. De geheugenbibliotheek biedt informatie en hulpmiddelen om weer grip te krijgen op de dagelijkse bezigheden en te leren omgaan met de achteruitgang.

www.ketenzorgdementie-zhe.nl/go-geheugenbibliotheek

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Ga naar de huisarts als u problemen ervaart met uw geheugen. De huisarts kan u doorverwijzen naar de ketenzorgdementie en naar de neuroloog.

Heeft u de hele dag door zorg of toezicht nodig, dan kunt u een indicatie op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz) aanvragen. Dit kan bij het CIZ. Dit is voor zorg thuis of in een zorgcentrum.   

www.ciz.nl