Gemeente Goeree-Overflakkee

Uw Reactie

Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG)

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) is een landelijk initiatief dat  streeft naar een samenleving waarin alle kinderen en jongeren wonen, leren, recreëren en werken in een omgeving waarin een gezonde leefstijl de normaalste zaak van de wereld is. De JOGG-regisseur stuurt erop aan dat partijen in de wijk meer aandacht hebben voor voeding, sport en bewegen. Daarnaast helpt JOGG met het creëren van een gezonde omgeving waar kinderen en jongeren (0-19 jaar) komen, zoals school, sport en werk.

JOGG Goeree-Overflakkee

De gemeente Goeree-Overflakkee heeft zich in augustus 2015 aangesloten bij de landelijke beweging
Veel organisaties zijn al actief bezig om overgewicht bij kinderen te voorkomen of terug te dringen. We willen als gemeente dat partnerorganisaties zelf initiatieven op dit terrein (blijven) ontwikkelen gericht op een gezonde omgeving en gezonde jeugd. Denk hierbij aan het organiseren van activiteiten, beleid aanpassen, voorlichting geven, etc.  Door middel van JOGG kunnen we deze initiatieven ondersteunen, versterken en met elkaar verbinden. Er wordt uitgegaan van de aanwezige energie, belangstelling en mogelijkheden die er (reeds) zijn. Door op verschillende plekken in de omgeving van de kinderen aandacht te besteden aan een gezonde leefstijl, ontstaat een omgeving waarin de gezonde keuze de makkelijke keuze wordt.

Kernboodschap over DrinkWater

Water drinken wordt weer heel gewoon. Met de campagne DrinkWater bij evenementen en scholen wordt water drinken gemakkelijk en aantrekkelijk. Water is in Nederland overal aanwezig. Op momenten dat jongeren dorst hebben, drinken ze voortaan vaker water en minder vaak zoete dranken. Water drinken levert een positieve bijdrage aan de preventie van overgewicht.

Contact

Heeft u interesse om samen te werken aan de JOGG aanpak of heeft u hier vragen over? Neem contact op met Sjoerd Maller, s.maller@ggo.nl. Ook kunt u de activiteiten volgen op facebook (www.facebook.com/JOGGGO) en twitter (https://twitter.com/JOGG_GO ) of meld u aan voor de nieuwsbrief!