Gemeente Goeree-Overflakkee

Uw Reactie

Jeugdgezondheidszorg

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

De gemeente is verantwoordelijk voor de jeugdgezondheidszorg. Dat is gezondheidszorg voor alle kinderen tussen 0 en 19 jaar. U en uw kind krijgen een uitnodiging om langs te komen op een consultatiebureau of op school.

Bekijk het illustratiefilmpje over de jeugdgezondheidszorg.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

De te bieden JGZ is vastgelegd in het Basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg en kent een standaarddeel en een maatwerkdeel.

Het standaarddeel bestaat uit een pakket dat aan alle kinderen op een bepaalde leeftijd wordt aangeboden zoals de hielprik en de vaccinaties bij jonge kinderen.

Gemeenten vullen het maatwerkdeel in. Dit moet aansluiten bij de specifieke behoeften van het individuele kind of van groepen kinderen/jeugdigen. U kunt daarbij denken aan opvoedcursussen, trainingen tegen bedplassen of overgewicht. De inhoud van het maatwerkdeel verschilt per gemeente. De gemeente sluit bij de invulling van het maatwerk aan bij het zorgaanbod uit het overige lokale jeugdbeleid.

Stichting CJG Rijnmond voert de jeugdgezondheidszorg uit in de gemeente Goeree-Overflakkee. Deze stichting roept 0-4-jarigen op voor een bezoek aan het consultatiebureau en benadert 4-19-jarigen via de scholen om zo de gezondheid te kunnen bevorderen en eventuele trends in ziektebeelden te kunnen herkennen en tegengaan.

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in de Dillenburg te Middelharnis speelt een belangrijke rol bij de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg. Het CJG is een laagdrempelig inlooppunt voor Goeree-Overflakkee waar ouders en jongeren advies kunnen krijgen over opgroeien en opvoeden.

U vindt hier informatie over: "Extra informatie"

Extra informatie

Informeer bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) naar de jeugdgezondheidszorg.