Gemeente Goeree-Overflakkee

Uw Reactie

Hulp bij geldzaken en schulden

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Heeft u schulden, geldproblemen of vragen over geldzaken? Wacht niet te lang met het zoeken naar hulp. Neem contact op met de afdeling schuldhulpverlening van de gemeente Goeree-Overflakkee.

Soms lukt het niet, zelfs met onze hulp, om uw financiële problemen op te lossen. Bijvoorbeeld omdat u behalve schulden ook andere problemen heeft. In dat geval is het belangrijk dat u ook aan die andere problemen werkt, bijvoorbeeld met het maatschappelijk werk of andere hulpverleners.

Crisis

Meld u in de volgende gevallen direct bij de afdeling schuldhulpverlening voor crisishulp:

  • bij een (dreigende) woningontruiming
  • bij een (dreigende) afsluiting van gas en elektriciteit (u heeft hierover een aankondiging brief gekregen)
  • bij een (dreigende) afsluiting van water (u heeft hierover een aankondiging brief gekregen) 
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U neemt telefonisch contact op met het sociaal meldpunt van het Klant Contact Centrum. Zij zullen u een aantal vragen stellen en beoordelen of het een crisissituatie betreft. Door de medewerker van het sociaal meldpunt wordt er een afspraak voor informatie en advies of een intakegesprek ingepland.  U krijgt  een brief met de afspraak en een inlichtingenformulier (bij een intake) toegestuurd. U dient het formulier voorzien van de gevraagde bewijsstukken een week voor de afspraak terug te sturen. Aan de hand van de gegevens en het intakegesprek bepaalt de consulent schuldhulpverlening of u in aanmerking komt voor een schuldhulpverleningstraject. Kan dat niet op korte termijn, dan verwijst de consulent u door naar een andere organisatie voor passende ondersteuning (bijvoorbeeld cursussen om beter rond te komen met uw inkomen).

Om te bepalen of een schuldhulpverleningstraject op dit moment geschikt voor u is, kijkt de consulent onder andere naar:

  • hoe stabiel uw inkomen is
  • hoe uw sociale netwerk er uitziet
  • wat voor soort schulden u heeft
  • of u in staat bent om uw financiële situatie te veranderen
  • of u gemotiveerd bent om uw schuldenproblemen aan te pakken
U vindt hier informatie over: "Extra informatie"

Extra informatie

De dienstverlening van de gemeente Goeree-Overflakkee is toegankelijk voor alle inwoners van de gemeente.  Onze dienstverlening kost u niets. U bent verplicht om officieel ingeschreven te staan in de gemeente Goeree-Overflakkee en een geldig legitimatiebewijs te kunnen tonen. Verder moet u ouder dan 18 jaar zijn en mag u niet ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel als zelfstandig ondernemer.