Gemeente Goeree-Overflakkee

Uw Reactie

Collectieve zorgverzekering

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Huishoudens met een laag inkomen kunnen via de gemeente een collectieve zorgverzekering afsluiten. De gemeente heeft hiervoor een overeenkomst afgesloten met zorgverzekeraar CZ. Het pakket dat wordt aangeboden heet de Gemeentepolis.

Beter verzekerd!

De collectieve zorgverzekering bestaat uit een basisverzekering en aanvullende verzekering, waaronder ook een verzekering voor de eigen bijdrage thuiszorg. U kiest altijd de zorg die bij u past. Bij de aanvullende verzekering heeft u de keuze uit de varianten Gemeente Start, Gemeente Extra en Gemeente Extra Uitgebreid (inclusief de module Eigen bijdrage Wmo/Wlz (thuiszorg)).

Spreekuur en afspraak

Speciaal voor mensen die vragen hebben of hulp nodig hebben bij de aanvraag organiseert de gemeente een spreekuur op donderdag 28 november van 13.00 tot 17.00 uur op het gemeentehuis. Een afspraak maken kan via online een afspraak maken (kies productgroep 'Overigen')

Deelname / aanmelden

Om per 1 januari 2020 gebruik te kunnen maken van deze collectieve zorgverzekering kunt u zich via www.gezondverzekerd.nl/goeree-overflakkee tot en met 31 december 2019 aanmelden. CZ regelt dan de opzegging bij uw huidige zorgverzekeraar.

Als u besluit deel te nemen aan de collectieve zorgverzekering, dan ontvangt u 6% collectiviteitskorting op de aanvullende verzekering. Afhankelijk van de variant die u kiest voor de aanvullende verzekering (AV) krijgt u vanuit de gemeente een bijdrage van respectievelijk € 10,00 (Gemeente Start) of € 17,76 (Gemeente Extra of Gemeente Extra Uitgebreid). De collectiviteitskorting en gemeentelijke bijdrage zijn reeds verrekend in onderstaande bedragen.

 • Basisverzekering Zorg-op-Maatpolis : € 120,95
 • Basisverzekering + AV Gemeente Start (incl. eigen bijdrage Wmo/Wlz): € 136,43
 • Basisverzekering + AV Gemeente Extra (incl. eigen bijdrage Wmo/Wlz): € 146,77
 • Basisverzekering + AV Gemeente Extra Uitgebreid (incl. eigen bijdrage Wmo/Wlz): € 156,31

U dient de premie rechtstreeks te betalen aan CZ. Slechts bij uitzondering kan de premie rechtstreeks van uw eventuele bijstandsuitkering worden betaald.

Gemeentepolis

Het pakket dat de gemeente kan aanbieden aan mensen met een minimum inkomen heet de Gemeentepolis. Als u zich via de gemeente Goeree-Overflakkee verzekert, is er altijd een pakket dat bij u past. Binnen de zorgverzekering van onze gemeente kunt u kiezen uit drie pakketten.

Heeft u weinig of gemiddelde zorgkosten, dan is het pakket Gemeente Start of het pakket Gemeente Extra een goede keuze. Maakt u vaak gebruik van uw zorgverzekering en heeft u veel zorgkosten kies dan het pakket Gemeente Extra Uitgebreid. Op www.gezondverzekerd.nl vindt u het aanbod van de zorgverzekering van onze gemeente. U ziet hier welke kosten vergoed worden. Bepaal wat u nodig heeft en kies het pakket dat het beste bij u past. Kiest u voor de variant Gemeente Extra Uitgebreid, dan bestaat ook de mogelijkheid tot gespreide betaling van het eigen risico. U dient dit zelf met CZ te regelen.

Deelname

Om recht te hebben op de collectieve zorgverzekering moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • U bent inwoner van de gemeente Goeree-Overflakkee en u bent zelf 18 jaar of ouder;
 • U heeft een uitkering op grond van de PW, de IOAW of IOAZ, of een ander inkomen tot maximaal 110% van het voor u geldende sociaal minimum (deze bedragen (normen 2019) zijn inclusief vakantiegeld):
  • Alleenstaande en alleenstaande ouder maximaal € 1.133,46 netto per maand;
  • Gehuwden maximaal € 1.619,23 netto per maand;
  • Alleenstaande 65+ maximaal € 1.269,43 netto per maand;
  • Gehuwden 65+ maximaal € 1.728,43 netto per maand.
 • U heeft een vermogen minder dan de voor u van toepassing zijnde vermogensgrens:
  • Alleenstaande maximaal € 6.020,00
  • Alleenstaande ouder maximaal € 12.040,00
  • Gehuwden maximaal € 12.040,00
 • Uw vermogen is de waarde van uw bezittingen verminderd met uw schulden. Onder het vermogen valt niet alleen uw (spaar)geld, maar ook een auto, waardepapieren, en mogelijk de overwaarde van de eigen woning voor zover dit meer bedraagt dan € 50.800,00, etc.
 • U neemt deel aan zowel de basis- als de aanvullende verzekering.

Ingangsdatum / Aanvraag

U kunt deelnemen aan de collectieve zorgverzekering per de eerste datum van het kalenderjaar. Via www.gezondverzekerd.nl/goeree-overflakkee kunt u zich tot uiterlijk 31 december van het jaar voorafgaand aanmelden voor de collectieve zorgverzekering. Hier vindt een eerste inkomenstoets plaats, waarna de aanvraag wordt doorgestuurd naar zowel de zorgverzekeraar als de gemeente. De zorgverzekeraar regelt dan de opzegging bij uw huidige zorgverzekeraar. De gemeente toetst achteraf, binnen 60 dagen, of voldaan wordt aan de voorwaarden.

Uitkeringsgerechtigden met een uitkering ingevolge de PW, de IOAW of de IOAZ ontvangen medio november van dat kalenderjaar van de gemeente rechtsreeks een aanbod per brief.

U kunt niet in de loop van het jaar gaan deelnemen, tenzij u al bij CZ verzekerd bent en voor het eerst voldoet aan de voorwaarden om deel te nemen.

Beëindiging deelname

Uw deelname aan de collectieve zorgverzekering eindigt als:

 • uw netto inkomen te hoog is geworden;
 • uw vermogen te hoog is geworden;
 • u geen inwoner meer bent van de gemeente Goeree-Overflakkee;
 • u zelf geen deel meer wenst te nemen;
 • bij overlijden of detentie.

Bijzondere bijstand

De basisverzekering vergoedt in principe alle noodzakelijke medische kosten. Daarnaast worden veel andere medische kosten vanuit de aanvullende collectieve zorgverzekering vergoed. De collectieve zorgverzekering is een ‘voorliggende voorziening’, hetgeen betekent dat in principe geen bijzondere bijstand meer wordt verleend voor medische kosten voor zover deze door de basisverzekering vergoed worden.

Meer weten?

Voor meer informatie over dit product kunt u telefonisch contact opnemen met het Sociaal Meldpunt op telefoonnummer 14 0187 of per mail via info@goeree-overflakkee.nl.