Gemeente Goeree-Overflakkee

Uw Reactie

Belastingen en heffingen, kwijtschelding

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Bent u niet in staat om de gemeentelijke belastingen te betalen? Dan kunt u vragen om kwijtschelding. Kwijtschelding is mogelijk voor onroerende-zaakbelastingen, rioolheffing, afvalstoffenheffing en hondenbelasting (1e hond). Hiervoor dient u een kwijtscheldingsformulier in te vullen. Het aanvragen van een kwijtscheldingsformulier gaat via het SVHW te Klaaswaal. Ook de beoordeling en het besluit ontvangt u van het SVHW. Kijk voor meer informatie over kwijtschelding op www.svhw.nl of neem telefonisch contact op met het SVHW via nummer 0800-0200873.

Kwijtschelding wordt NIET verleend voor:

  • land- en watertoeristenbelasting
  • forensenbelasting
  • hondenbelasting voor de tweede en elke volgende hond
  • legesheffing
  • lijkbezorgingsrechten
  • haven-en kadegelden
  • marktgelden
  • precario standplaatsen
  • BIZ-bijdrage in alle BI-zones
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U kunt het beste zo snel mogelijk na ontvangst van de aanslag een verzoek om kwijtschelding indienen. Kijk op www.svhw.nl voor meer informatie over het aanvragen van kwijtschelding.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik meenemen?"

Wat moet ik meenemen?

Op het aanvraagformulier voor kwijtschelding wordt u gevraagd een aantal documenten mee te sturen. Het SVHW moet namelijk beoordelen of u inderdaad te weinig inkomen en te weinig vermogen hebt om de gemeentelijke belastingen te betalen.