Gemeente Goeree-Overflakkee

Uw Reactie

Belastingen en heffingen, kwijtschelding

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Bent u niet in staat om de gemeentelijke belastingen te betalen? Dan kunt u vragen om kwijtschelding. Hiervoor dient u een kwijtscheldingsformulier in te vullen. Het aanvragen van een kwijtscheldingsformulier gaat via het SVHW te Klaaswaal. Ook de beoordeling en het besluit ontvangt u van het SVHW. Kijk voor meer informatie over kwijtschelding op www.svhw.nl of neem telefonisch contact op met het SVHW via nummer 0800-0200873.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U kunt het beste zo snel mogelijk na ontvangst van de aanslag een verzoek om kwijtschelding indienen. Kijk op www.svhw.nl voor meer informatie over het aanvragen van kwijtschelding.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik meenemen?"

Wat moet ik meenemen?

Op het aanvraagformulier voor kwijtschelding wordt u gevraagd een aantal documenten mee te sturen. Het SVHW moet namelijk beoordelen of u inderdaad te weinig inkomen en te weinig vermogen hebt om de gemeentelijke belastingen te betalen.