Inhoud Zorgloket

Zorgloket

Inhoud Zorgloket

Uitbetaling vakantietoeslag

Elke maand reserveert de gemeente van de uitkeringen PW, IOAW en IOAZ een bedrag aan vakantietoeslag. Deze vakantietoeslag wordt op 15 juni 2019 uitbetaald.

Uitzonderingen:

  • Indien er beslag ligt op uw uitkering, dan betalen wij uw vakantietoeslag uit aan de beslaglegger. U ontvangt dan geen vakantietoeslag.
  • Als de schuld aan de beslaglegger lager is dan de gereserveerde vakantietoeslag, dan betalen wij het restant alsnog aan u uit.

Cliënten met een uitkering voor levensonderhoud op grond van het Bbz ontvangen maandelijks de vakantietoeslag, tegelijk met de uitkering. Zij bouwen geen reservering op.


Maatschappelijke hulp

Informatie over hulp aan inwoners van de gemeente die vanwege lichamelijke of geestelijke beperkingen hulp nodig hebben.

Lees verder

Armoede en schulden

Als u schulden of geldproblemen heeft, waar u zelf niet meer uitkomt, vraag dan een gesprek aan bij de gemeente over de mogelijkheden van schuldhulpverlening. 

Lees verder

Jeugdbeschermingsplein

Het jeugdbeschermingsplein Goeree-Overflakkee is er voor kinderen van 0 tot 18 jaar. Voor kinderen waarbij sprake is van zorgen over hun veiligheid en/of ontwikkeling en waarbij de hulpverlening voor te weinig verbetering van de situatie heeft gezorgd. Hulpverleners melden daarom deze kinderen bij het Jeugdbeschermingsplein, om te kijken welke aanpak nodig is.

Elke dinsdagmiddag komt het Jeugdbeschermingsplein bij elkaar indien er meldingen zijn. De melder, de ouders en jongere vanaf 16 jaar oud ontvangen een uitnodiging van de datum en tijdstip waarop de bespreking van de melding plaatsvindt. Heeft u vragen, dan kan gemaild worden naar jeugdbeschermingsplein@goeree-overflakkee.nl.

Werk en inkomen

Informatie over hulp aan inwoners van de gemeente die  financiële problemen (schulden, te weinig inkomsten) hebben.

Lees verder

Kindpakket

De gemeente Goeree-Overflakkee wil dat álle kinderen mee kunnen doen. Dat zij lekker kunnen sporten en zonder zorgen naar school gaan. Ook kinderen uit een gezin waar niet zoveel geld is. De gemeente helpt deze kinderen met het Kindpakket. 

Naar Kindpakket

Gezondheidsplatform GO

GezondGO.nl is een digitaal gezondheidsplatform. Het is een initiatief van de huisartsen, verenigd in Zorggroep Haringvliet, de gemeente Goeree-Overflakkee en (het gedachtengoed van) Paulina.nu.

Telefoon 14 0187 (alternatief: +31 187 475555)

De gemeente is telefonisch
bereikbaar op:

Maandag t/m donderdag:
08.00 tot 17.00 uur

Vrijdag:
08.00 tot 12:00 uur

Adressen

Koningin Julianaweg 45
3241 XB Middelharnis

Postbus 1
3240 AA Middelharnis