Hoe wilt u wonen in Den Bommel? Uw mening is belangrijk voor ons!

Er is door de jaren heen veel veranderd op de woningmarkt. Als gemeente merken we dat er vraag is naar nieuwe woningen en andere vormen van wonen. We willen als gemeente meebewegen door de woningvoorraad in Den Bommel in de toekomst uit te gaan breiden. Graag krijgen we daarom beter zicht op hoe u wilt wonen in Den Bommel.

Uw mening is belangrijk voor ons! We nemen uw antwoorden mee in het nog te ontwikkelen woningbouwprogramma en de bredere gebiedsontwikkeling van Den Bommel. Op die manier zorgen we voor een leefomgeving die past bij uw wensen.

U kunt de vragenlijst(externe link) tot en met vrijdag 4 maart 2022 invullen. Dit kan via uw smartphone, tablet of computer.

Privacy 

Er worden geen persoonsgegevens van u verzameld en/of bewaard. 

Bouwt u ook mee aan een toekomstbestendig Den Bommel? Namens gemeente Goeree-Overflakkee én de inwoners van het dorp... bedankt!